Newsy

Poświęcenie ołtarza w Niebylcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Dzień 7 maja 2017 roku miał historyczne znaczenie dla parafii Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu. W niedzielę Dobrego Pasterza, JE Biskup Edward Białogłowski uroczyście dokonał poświęcenia ołtarza w kościele parafialnym. Bogata liturgia wpisywała się w trwającą wizytację kanoniczną Parafii Niebylec.

W wygłoszonej homilii Biskup podkreślił rolę ołtarza oraz znaczenie dla każdego wiernego przyjmowania sakramentów. Przypomniał, że poświęcenie ołtarza jest jednym z najważniejszych aktów liturgicznych. W pełnych ciepła słowach wyraził także wdzięczność wobec wszystkich wiernych troszczących się o dobra parafii.

Po homilii, wyznaniu wiary i odśpiewaniu Litanii do wszystkich świętych rozpoczął się obrzęd namaszczenia olejem ołtarza. Ksiądz Biskup odmówił modlitwę poświęcenia, a następnie namaścił ołtarz olejem krzyżma. Po namaszczeniu na ołtarzu zostało spalone kadzidło, procesyjnie wniesione przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Później przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich nakryły ołtarz obrusem, ustawiły świece, a przed ołtarzem postawiły kwiaty. Następnie sprawowano Eucharystię, będącą zasadniczą częścią poświęcenia ołtarza.

Na zakończenie proboszcz ks. dr Czesław Goraj podziękował Biskupowi oraz wszystkim, którzy troszczą się o piękno świątyni parafialnej. Przed błogosławieństwem Biskup wręczył odznaczenie Bene Merenti. Otrzymał je p. Zbigniew Korab wyróżniony za długoletnie zaangażowanie samorządowe oraz działalność w Akcji Katolickiej dla dobra parafii Niebylec i Kościoła Diecezjalnego.

Obecny kościół parafialny w Niebylcu pw. Znalezienia Świętego Krzyża wzniesiony został w latach 1936-43. Przez kilkadziesiąt lat po reformie soborowej w świątyni wstawiony był ołtarz drewniany, który w myśl przepisów kościelnych jest zawsze tymczasowy. Ołtarz stanowi centrum i serce świątyni. Jest miejscem gdzie niebo jest bliżej ziemi a człowiek bliżej Boga. Dlatego zostały podjęte wysiłki, aby wstawić nowy kamienny ołtarz. Uczyniono to przy ostatnim remoncie kościoła w 2014. Od 7 maja 2017 r. parafia Niebylec może cieszyć się poświęconym kamiennym ołtarzem.

Ks. Paweł Smoleń