Newsy

XI Konferencja Biblijna w Myczkowcach

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 13 maja 2017 r., w 100 – lecie objawień fatimskich, odbyła się już XI Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 170 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka.

Pierwszy wykład – „Biblijny obraz Maryi” – wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z UPJPII w Krakowie. Następny wykład – „Obraz Niewiasty w Apokalipsie św. Jana” zaprezentowała – s. dr Joanna Nowińska SM z UPJPII. Kolejny wykład – „Maryjna symbolika roślin” przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Katedry Roślin Ozdobnych. Czwarty wykład – „Misterium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny świętowane w liturgii po Soborze Trydenckim” opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL. Piąty wykład – „Misterium Serca Maryi w mariofanii Fatimskiej” – wygłosił ks. dr hab. Wacław Siwak z WSD w Przemyślu. Ostatni temat – „Maryja w tajemnicy Kościoła w świetle nauczania św. Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny” omówił ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek. Kaznodzieja między innymi zwrócił uwagę na ważność i aktualność przesłania Matki Bożej w Fatimie. Zachęcał do praktykowania pierwszych pięciu sobót miesiąca.
Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo fatimskie.