Newsy

Brat Albert w Rzeszowie – rzeźba z miłości

„To dzieło powstało z miłości i dla miłości” – tak o rzeźbie św. Brata Alberta mówił jej twórca – Karol Badyna.  17 czerwca 2017 r. przy budynku Centrum Integracji Społecznej Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im . św. Brata Alberta w Rzeszowie odsłonięto pomnik  św. Alberta Chmielowskiego.

Tuż przed odsłonięciem pomnika Aleksander  Zacios – prezes Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im . św. Brata Alberta w Rzeszowie, wyraził nadzieję, że postać św. Brata Alberta będzie utwierdzać przechodzących w przekonaniu, że pomaganie innym ma sens. Wstęgę przecięli: Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Rzeszowa, Janina Filipek – skarbnik Miasta Rzeszowa i Aleksander Zacios. Następnie pomnik pobłogosławił biskup rzeszowski Jan Wątroba, a przedstawicie schronisk dla bezdomnych złożyli przy pomniku kwiaty.

Po odsłonięciu pomnika w świetlicy Centrum Integracji Społecznej odbyła się Msza św.  Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik i ks. Piotr Potyrała oraz o. Rafał Klimas – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie, ks. Franciszek Kołodziej – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie i ks. Jan Szczupak – proboszcz parafii farnej w Rzeszowie.

NIE POPEŁNIAJMY BŁĘDU CHMIELOWSKIEGO

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja przypomniał pełne dramaturgii zewnętrznej i wewnętrznej życie Alberta Chmielowskiego. Odnosząc się do jego życiowych wyborów, podkreślił, że każdy chrześcijanin jest powołany do doskonałości i świętości. Biskup Rzeszowski zachęcał, abyśmy nie powtarzali błędu jaki popełnił Chmielowski: „Nie popełnijmy błędu Adama Chmielowskiego sprzed jego nawrócenia. On, zamiast szukać i naśladować Boga, szukał własnej doskonałości. Szukał siebie i użalał się nad sobą, że jeszcze ma tyle słabości. Od razu zawierzmy miłosierdziu Bożemu. Bóg go odnalazł nie w doskonałości, już po nawróceniu, ale w słabości. Potem posłał go do tych, którzy nawet nie myśleli o doskonałości (…). W ich twarzach Chmielowski odkrył Jezusa Chrystusa”.

KRZEWICIELE IDEI ŚW. BRATA ALBERTA

Po końcowym błogosławieństwie wręczono trzy rodzaje wyróżnień. Biskup Jan Wątroba wręczył Aleksandrowi Zaciosowi tryptyk przygotowany z okazji srebrnego jubileuszu diecezji rzeszowskiej (prezes Zacios nie mógł go odebrać podczas uroczystej gali jubileuszowej 25 marca br.). Ksiądz Stanisław Słowik wręczył wyróżnienie Caritas Diecezji Rzeszowskiej „Miłosierny Samarytanin” Janinie Filipek i s. Joannie Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Natomiast Aleksander Zacios wyróżnił 12 osób i instytucji statuetką „Krzewiciel idei św. Brata Alberta” (statuetki są kopią rzeźby św. Brata Alberta, którą wykonał Karol Badyna). W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.: bp Jan Wątroba, ks. Stanisław Słowik, Tadeusz Ferenc, Mieczysław Janowski, Janina Filipek, Luciana Rozborska, Rada Miasta Rzeszowa oraz kilku przedsiębiorców.

RUBINSTAIN, SZOPEN, CHMIELOWSKI

Wśród licznych przemawiających był autor rzeźby – prof. Karol Badyna. Na co dzień związany w Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dał się poznać rzeszowianom przez projekt i rzeźbę pomnika Żołnierzy Wyklętych przy al. Ł. Cieplińskiego. Jest autorem i wykonawcą wielu rzeźba w kraju i za granicą, m.in. pomnika Artura Rubinsteina w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, pomnika Fryderyka Szopena w Singapurze, serii „Ławeczek Jana Karskiego” w sześciu miastach świata oraz pomnika Jezusa Miłosiernego w Stąporkowie, gdzie się urodził.

Podczas odsłonięcia rzeźby św. Adama Chmielowskiego profesor Badyna powiedział, że początkowo myślał o instalacji pomnika w Krakowie w okolicy siedziby Towarzystwa św. Brata Alberta przy ul. Bożego Ciała, ale Rada Miasta Krakowa nie wyraziła zainteresowania rzeźbą. Bardzo się ucieszył, kiedy Aleksander Zacios i ks. Bogdan Janik, po obejrzeniu rzeźby, rozpoczęli starania, aby sprowadzić ją do Rzeszowa. „To dzieło powstało z miłości i dla miłości” – podkreślił artysta.

Ponad połowę kosztów związanych z powstaniem pomnika w Rzeszowie pokrył Urząd Miasta Rzeszowa. Pozostałe środki pochodzą od sponsorów. (tn)

Zdjęcia – tn