Newsy

Piekło dla siebie – Finał Festiwalu Wiary

Głoście, że Pan Bóg z każdym człowiekiem chce jedności, komunii, a słowo o piekle zachowajcie dla siebie – mówił bp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w ramach Finału Festiwalu Wiary. W pierwszym dniu modlitwy i katechezy uczestniczyło półtora tysiąca osób.

W piątek, 16 czerwca 2017 r., o godz. 9.00 na Hali Podpromie w Rzeszowie biskup rzeszowski Jan Wątroba otworzył piąty Finał Festiwalu Wiary. Po słowach wprowadzenia rozpoczęła się katecheza, którą wygłosił bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Prelegent oparł katechezę o fragment z Ewangelii wg św. Jana opisujący spotkanie Jezusa z faryzeuszami i kobietą cudzołożną. Nawiązując do komentarza  św. Augustyna, Biskup z Krakowa zwrócił uwagę, że podstawą przestrzegania prawa jest znajomość prawodawcy. Również chrześcijanie będą chętniej przestrzegać zasad Ewangelii jeśli najpierw zadbają o bliską relację z Panem Bogiem.

Po katechezie był czas na świadectwa oraz występ ewangelizacyjny przygotowany przez diakonię tańca „Wieczorów Uwielbienia”. W kolejnej części ks. Krzysztof Kołodziejczyk – wikariusz parafii farnej w Jaśle, prowadził modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie. O część muzyczną modlitwy troszczył się zespół i chór „Wieczory Uwielbienia”. Tuż przed przerwą obiadową piętnastoletni raper Sebastian z Kolbuszowej wykonał dwie piosenki, w których zachęcał do korzystania z sakramentów i troski o zbawienie.  W czasie przerwy można było porozmawiać z licznie obecnymi siostrami zakonnymi, poprosić o modlitwę (m.in. w ramach loterii modlitwy pieśnią), albo skorzystać ze stoisk z książkami czy koszulkami.

Część popołudniowa rozpoczęła się o godz. 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie bp Grzegorz Ryś wygłosił drugą katechezę. Podobnie jak przed południem i tę katechezę rozpoczął od odczytania perykopy o kobiecie cudzołożnej. Biskup Ryś mówił o ludzkiej grzeszności, która dzięki Jezusowi Chrystusowi nie musi oznaczać dramatu człowieka: „Bez Chrystusa grzech jest więzieniem, z Jezusem Chrystusem jest drogą, która prowadzi do zbawienia”. Podkreślił, że miłosierdzie Boga jest bezwarunkowe: „Nikt nie ma prawa stawiać warunków Bożemu miłosierdziu”.

Po katechezie były kolejne świadectwa młodych ludzi i tańce ewangelizacyjne. Kwadrans po 17.00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w ogromnej monstrancji. Ostatnim elementem pierwszego dnia Finału Festiwalu Wiary była Eucharystia, której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Ryś i 32 księży. Wśród nich byli: ks. Wiesław Szurek – wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów, ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie i ks. Paweł Pietrusiak – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś. W oparciu o fragment Ewangelii wg św. Mateusza mówiący o wymaganiach nowego Prawa w dziecinie czystości (…jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie…) mówił o radykalizmie, do którego wzywa Jezus Chrystus: „Radykalizm do którego Jezus nas wzywa, nie jest radykalizmem człowieka, który się boi, ale radykalizmem człowieka, który kocha”. Odnosząc się do słów o piekle (Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła), bp Ryś zachęcał, aby ewangelizując i spotykając się z tymi, którzy nie znają Pana Boga, nie zaczynać od piekła: „Kiedy wychodzicie do ludzi, nie zaczynajcie od straszenia piekłem. Nie należy ludzi straszyć, ale otworzyć na miłość. Gdy ktoś tej miłości doświadczy zrozumie wymagania Jezusa Chrystusa i wtedy zrozumie naukę o piekle. Ale jeśli nie ma zażyłości z Bogiem, nie pojmie piekła, które jest miejscem bez Boga. (…) Głoście, że Pan Bóg z każdym człowiekiem chce jedności, komunii, a słowo o piekle zachowajcie dla siebie”.

Po Komunii św. ks. Piotr Gnat – dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. bł. Pawła VI i ks. Daniel Drozd – dyrektor Domu Diecezjalnego Tabor, podsumowali wydarzenia festiwalowe, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Były też podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie Festiwalu i Finału.

Drugi, sobotni dzień Finału Festiwalu Wiary będzie związany z ewangelizacją uliczną. Wieczorem, na zakończenie finału, przed kościołem św. Krzyża przy ul. 3 Maja w Rzeszowie odbędzie się koncert uwielbienia Pana Boga, który poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Miriam. (tn)

Zdjęcia – tn