Newsy

Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 wraz ze św. Bratem Albertem

W sobotę, 17 czerwca 2017 r., we wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a miało miejsce zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej oraz Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy Instytutu celebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę wraz z ks. Pawłem Pietrusiakiem, rektorem WSD Rzeszów i ks. Markiem Dzikiem, opiekunem wspomnianych grup duszpasterskich.

Biskup Rzeszowski w homilii poświęconej patronowi dnia mówił o jego dążeniu do doskonałości, które znajdowało odzwierciedlenie w różnych dziedzinach życia doczesnego (zwłaszcza malarstwie) i w sprawach wiary. Porażki jakie ponosił zaowocowały kryzysem duchowym uleczonym przez Boże miłosierdzie. Od tej pory zaczął szukać doskonałości opartej nie tyle na własnych siłach co na relacji z Bogiem. Efektem była wewnętrzna przemiana, która pozwoliła mu zobaczyć w najbardziej potrzebujących samego Chrystusa. Codziennie z pokorą adorował Pana Jezusa w najświętszej Eucharystii a także w ubogich, poświęcając im cały swój czas, zdrowie i wszelkie środki materialne.

Druga część spotkania miała miejsce w auli. Ks. Biskup Ordynariusz wręczył dyplomy ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 20 osobom, które zaliczyły dwuletnią formację intelektualną. Jej podsumowanie stanowił wykład ks. dr. Wojciecha Radomskiego pt. „Obraz pasterza w Biblii”. Wskazywał w nim, że biblijne rozumienie pasterzowania różni się dość znacznie od rozumienia pasterzowania związanego z naszymi polskimi doświadczeniami. Opierając się na ideale Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza sugerował w jaki sposób powinni go wcielać w życie współcześni przewodnicy duchowi oraz jakie są zadania współczesnych owiec.

Trzecia część miała miejsce w jadalni, gdzie odbyła się agapa, podczas której zebrani przy kawie, herbacie i ciastku dzielili się swoimi wrażeniami związanymi z realizowaną przez nich formacją oraz planami wakacyjnymi.
W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej oraz Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej wyrażam ogromną wdzięczność Biskupowi Rzeszowskiemu Janowi Wątrobie za odprawioną Eucharystię, wygłoszone słowo Boże, udzielone błogosławieństwo oraz życzliwość jaką otacza wspomniane grupy duszpasterskie regularnie towarzysząc im podczas ważnych uroczystości.
Ks. dr M. Dzik