Newsy

Dzień pojednania i przebaczenia w Dębowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

XXX Saletyńskie Spotkania Młodych – Dzień II

Drugi dzień dębowieckiego Spotkania rozpoczęto wspólną modlitwą. Tradycyjnie był to czas przygotowujący młodzież do wyjątkowego spotkania z Chrystusem. W sakramencie pokuty i pojednania młodzi otrzymali przepiękny dar głębszego poznania i większego umiłowania Jezusa Chrystusa.
Gośćmi specjalnymi, którzy przygotowali młodzież do sakramentu spowiedzi byli: Andrzej Tokarz (sportowiec) oraz ks. Maciej Kucharzyk MS. Świadectwem ukazali młodym ludziom postać Chrystusa jako Miłosiernego Ojca i Przyjaciela, Boga, który jako pierwszy mimo wielu słabości i upadków człowieka wyciąga swą miłosierną dłoń.

Ważnym akcentem wtorkowego dnia było również tzw. spotkanie na trawie. Młodzi ludzie w grupach kilkuosobowych rozmawiali na temat przebaczenia i pojednania. Wieczorem podczas liturgii słowa, liturgii eucharystycznej oraz koncertu uwielbienia, uczestnicy ofiarowali swe serca Bogu.

Tegoroczne Spotkanie to nie tylko codzienna Eucharystia, modlitwa, ciekawe konferencje, taniec i zabawa, ale także niezwykłe spotkanie z wyjątkową osobą – bł. Karoliną Kózkówną, która patronuje XXX Jubileuszowym Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniom Młodych. – W tym roku Karolina Kózkówna została zaproszona do Dębowca jako gość honorowy. Patronuje młodzieży dla której poprzez modlitwę, pracę, czystość i ofiarę stanowi najpiękniejszy wzór. Ufamy, że będzie przemawiała do nas. W nawiązaniu do jej życia i osoby obejrzymy film “Zerwany kłos”, który mam nadzieję w sposób szczególny dotrze do wielu młodych serc. – mówi ks. Karol Tomczak.

Fot. N.J
Natalia Janowiec