Newsy

Maria Magdalena – Apostołka Apostołów

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

(…) w godzinie płaczu i opuszczenia usłyszała ona zmartwychwstałego Jezusa, wzywającego ją po imieniu, aby z sercem pełnym radości poszła i głosiła: „Widziałam Pana”. – Papież Franciszek

22 lipca przypada liturgiczne wspomnienie świętej Marii Magdaleny zwanej ,,Apostołką Apostołów’’.
Papież Polak Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wielokrotnie zwracał uwagę na rolę oraz misję kobiet w życiu Kościoła katolickiego. Za wzór godny naśladowania obrał postać św. Marii Magdaleny, która jako pierwsza oznajmiła radosną nowinę zmartwychwstania Chrystusa.

Według podań biblijnych Maria Magdalena pochodziła z Magdali tzw. – wieży ryb nad Jeziorem Galilejskim. Ewangelia wg św. Marka i Łukasza mówi o tym, iż Jezus wypędził z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Przepełniona Bożą wiarą, nadzieją i miłością włączona zostaje w grono słuchaczy podążających za Chrystusem.

Pismo Święte mówi także, że Maria Magdalena była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i złożenia do grobu. Jako pierwsza dostąpiła niezwykłej łaski ujrzenia Zmartwychwstałego Pana twarzą w twarz i jako pierwsza oznajmiła Apostołom, że Jezus Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).

Maria Magdalena jest patronką kobiet, kobiet samotnych, zagubionych, pokutujących. Patronuje także uczniom, studentom, więźniom oraz ogrodnikom. Szczególnym jej symbolem są:
– księga i świeca (znaki skupienia, modlitwy, myśli);
– klejnoty wraz z lustrem (znaki porzucenia dóbr ziemskich oferowanych przez współczesny świat);
– czaszka (znak przemijania).

Natalia Janowiec