Newsy

Msza św. za Polonię. Festiwal w Rzeszowie

Nie wstydźmy się wiary – to jest także jeden z fundamentalnych składników naszej tożsamości narodowej – mówił w homilii ks. Paweł Koleśnikowicz do Polonii zgromadzonej w rzeszowskiej katedrze. 23 lipca 2017 r. o godz. 9.00 odbyła się Msza św. dla uczestników XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył m.in. ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Krzysztof Gołąbek – proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie oraz dwaj księża z Polski pracujący poza jej granicami: ks. Mirosław Frankowski – chrystusowiec – proboszcz parafii św. Floriana w Hamtramck w USA oraz rzeszowianin – ks. Wojciech Rybka – werbista pracujący na Tajwanie. Przebieg liturgii koordynował ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który od wielu lat pełni rolę kapelana Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Homilię wygłosił ks. Paweł Koleśnikowicz – obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie i redaktor Katolickiego Radia Via. Kaznodzieja zwrócił uwagę na takie pojęcia jak państwo, ojczyzna i naród. Przywołując definicję narodu kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że naród jest wspólnotą rodzin związaną w całość przez historię, język, kulturę i religię. Wspólnota ta dąży do osiągnięcia najwyższych wartości duchowych. Taką wspólnotę, w przeciwieństwie choćby do przynależność państwowej, człowiek może mieć tylko jedną.

Zauważając piękną mozaikę jaką w katedrze tworzyli Polonusi ks. Koleśnikowicz nawiązał do kulturotwórczej roli folkloru: „Cóż tu można powiedzieć patrząc na was zgromadzonych z różnych zakątków ziemi, ubranych w stroje regionalne z nieco wcześniejszych epok i śpiewem i tańcem budujących tożsamość i ducha naszego narodu. Wydobywających nieraz już z pewnego zapomnienia piękno tego co określa się mianem naszej kultury narodowej”.

Z kolei odwołując się do czytanej w 16 niedzielę zwykłą przypowieści o pszenicy i chwaście homilista mówił o tożsamości, dobru i złu: „W Ewangelii (…) Jezus poprzez przypowieść przekazuje nam wspaniałą treść o zachowaniu własnej tożsamości, nawet pośród obcej codzienności. (…) I Twoje i moje serce jest niczym gleba na którą pada różnego rodzaju nasienie. Może to być ziarno Słowa wzrastające na dorodną pszenicę, a może to być również nasienie chwastu. Jedno i drugie może wzrastać w sercu człowieka. Możesz być dobrym, lub złym. Możesz pielęgnować w swoim życiu nasienie dobra, lub nasienie zła”.

Omawiając zagadnienie religii, która jest ważnym składnikiem tożsamości narodowej ks. Koleśnikowicz apelował: „Nie wstydźmy się wiary w naszym życiu, przeciwnie bądźmy z niej dumni; to jest także, prócz jak wierzę osobistego pragnienia serca każdego z nas, to jest także jeden z fundamentalnych składników naszej tożsamości narodowej. Nie „Międzynarodówkę” – nie tylko dlatego że jej wówczas nie było, a  „Bogurodzicę” śpiewali rycerze pod (…) Grunwaldem, nie tylko twierdzy i własnego życia, ale i religii jako składnika naszej tożsamości narodowej bronili żołnierze w 1655 roku na Jasnej Górze. I nie bez kozery w naszym narodzie powstało i wciąż funkcjonuje to przysłowie: „bez Boga, ani do proga.”

W darach ofiarnych reprezentanci zespołów z Czech, Rosji, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Litwy przynieśli m.in. kielich i puszkę eucharystyczną, które zostaną przekazane utworzonej w 2016 r. parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

O oprawę muzyczną podczas Mszy św. zadbały zespoły: Polanie znad Dniepru, Polonia z Chicago, Karolinka z Brześcia i Lechici z Grodna.

XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie zakończy się 26 lipca. (tn)

Zdjęcia: tn