Ludzie Newsy Święci Święci z diecezji

Bł. Władysław Findysz, kapłan męczennik

6. Beatyfikacja
Ks. Władysław Findysz został beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. w Warszawie wraz z Ks. Markiewiczem i Ks. Kłopotowskim. Legatem papieskim na tę uroczystość był Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.
Zakończenie

Bardzo urozmaicone i w znacznej mierze bolesne, zwłaszcza w ostatnim okresie, były koleje życia ks. Findysza: dzieciństwo naznaczone śmiercią matki, względnie spokojny okres nauki i pierwsze lata kapłaństwa, trudne duszpasterzowanie pod panowaniem dwóch antykościelnych totalitaryzmów, a wreszcie prześladowanie za wierność kapłańskim i proboszczowskim obowiązkom. Przez cały ten czas, mimo wielu przeciwności, był wierny Bogu, Kościołowi i kapłańskiemu powołaniu. Nie ugiął się nawet w obliczu próby. Ten rys jego działalności może bez wątpienia służyć jako wzór dla współczesnego pokolenia kapłanów. Może on być także wzorem dla ludzi świeckich, których uczy, że trzeba być katolikiem aktywnym oraz wiernym obowiązkom chrześcijańskim i obowiązkom stanu. Przykład ks. Findysza jest również przestrogą dla ludzi wrogich Kościołowi, posługujących się w walce z Nim przymusem, kłamstwem i aktami terroru, że wcześniej bądź później ich kłamstwo zostanie ujawnione i przez historię zostaną bardzo surowo ocenieni. Ks. Findysz egzamin z życia i z chrześcijaństwa zaliczył pozytywnie. Potwierdza to pośrednio decyzja władz kościelnych o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jest ona jednak tylko jednym z etapów wiodących do spełnienia pragnień wielu jego wychowanków i parafian, którzy pragnęliby ujrzeć na ołtarzach swego Proboszcza. Wpisuje się też znacząco w historię młodej diecezji rzeszowskiej, gdyż jest to pierwszy proces beatyfikacyjny w jej dziejach. Na koniec jako postulator diecezjalny sprawy beatyfikacyjnej kieruję do wspólnoty katolickiej zachętę, aby w swoich modlitewnych intencjach uwzględniła prośbę o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Władysława Findysza.

Motyka A., Obrońca ładu moralnego. Sługa Boży ks. Władysław Findysz, „Zwiastowanie”, 11(2002), nr 4, s. 83-104].