Newsy

Pielgrzymi idą drugi dzień

Wpisany przez red.

W drugi dzień pielgrzymowania grupy wyruszyły z Kamionki, by o godz. 9.00 uczestniczyć we Mszy św. na stadionie w Ociece, parafii Diecezji Tarnowskiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił  biskup Kazimierz Górny. Pielgrzymi modlili się za biskupów, kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Oprawę liturgiczną przygotowała parafia Dąbrowa, skąd przybył chór parafialny.
Pielgrzymi po Mszy św. i posiłku wyruszyli w dalszą drogę, by dotrzeć wieczorem do Łączek Brzeskich.

Relacja fotograficzna z pielgrzymki

Przewodnik pielgrzyma