Newsy

Wiara w miłość – zakończenie pielgrzymki na Jasną Górę

„Dziękujemy za wasze świadectwo wiary w miłość, dawane każdego pielgrzymkowego dnia” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. na szczycie wałów jasnogórskich 13 sierpnia 2017 r. Eucharystia zakończyła 40. Pieszą Pielgrzymkę Rzeszowską na Jasną Górę.

Po dziesięciu dniach pielgrzymowania, 13 sierpnia 2017 r., uczestnicy 40. Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę dotarli przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. W pielgrzymce uczestniczyło blisko 1500 osób podzielonych na 13 grup. Opiekę duszpasterską oraz organizacyjną sprawowało 55 księży na czele z ks. Witoldem Wójcikiem – dyrektorem pielgrzymki, 6 diakonów, 18 sióstr zakonnych i 18 kleryków. Pątników, wśród których był bp Edward Białogłowski, na Jasnej Górze przywitał m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Mszy św. kończącej pielgrzymkę przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: bp Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński, bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy rzeszowski, bp Wiesław Śmigiel – biskup pomocniczy pelpliński i bp Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski oraz kilkuset kapłanów z pięciu pielgrzymek (pelplińskiej, drohiczyńskiej, szczecińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i rzeszowskiej), które razem modliły się podczas Mszy św. o godz. 11.30.

W homilii biskup rzeszowski Jan Wątroba nawiązał do haseł poszczególnych pielgrzymek.

Pielgrzymka: pelplińska i drohiczyńska szły ze słowami „Idźcie i głoście”, które są bezpośrednio związane z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego. Biskup Wątroba zwrócił uwagę, że pielgrzymi nie zatrzymują doświadczenia wiary dla siebie, ale, przemierzając kolejne kilometry, głoszą dobrą nowinę o Bogu bliźnim.

Uczestnicy 33. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę przyszli z hasłem: „Maryjo, idziemy do Ciebie”. Komentując to hasło Kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę celu i sensu życia. Ostatecznym celem ludzkiego życia jest Jezus Chrystus: „Maryja, do której idziemy, nigdy nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi do Jezusa. (…) Gdy pielgrzymujemy do Matki, gdy idziemy do Jej Jasnogórskiego tronu, jesteśmy na najbezpieczniejszej drodze do Jezusa”.

Pielgrzymom diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej towarzyszyło hasło: „Jestem, pamiętam czuwam”.  Biskup Wątroba przywołał wypowiedź Jana Pawła II z Jasnej Góry, w której Ojciec Święty podkreślił, że słowa Apelu Jasnogórskiego przypominają o miłości Boga i Jego Matki. Biskup Jan podziękował za miłość i życzliwość jaką można było zauważyć na pielgrzymim szlaku: „Dziękujemy za wasze świadectwo wiary w miłość, dawane każdego pielgrzymkowego dnia”. Kaznodzieja zachęcił, aby po powrocie do domów pielgrzymi codzienne łączyli się z Jasną Górą w godzinie Apelu Jasnogórskiego: „Niech ta modlitwa uchroni was przed zwątpieniem w miłość”.

Diecezja rzeszowska przyszła ze słowami „Zawsze będę z wami”. Biskup Jan przypomniał, że obecności Maryi doświadczamy szczególnie w sanktuariach. Nawiązując do jubileuszu koronacji Matki Bożej Częstochowskiej przypomniał o akcji „Selfie dla Maryi” (z nadesłanych przez wiernych zdjęć powstanie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej): „Być jak Maryja… Być podobnym do Maryi… Czyż nie na to liczymy choć trochę, gdy wyruszamy na pielgrzymkę? Czy nie tego oczekują nasi bliscy, nasze środowiska, gdy towarzyszą nam swoją modlitwą, gdy dziś przybywają na Jasną Górę albo czekają na nas w domach?”

Po Mszy św. pielgrzymi rozjechali się do swoich domów – większość specjalnie zorganizowanymi autokarami. (tn)

Zdjęcia: Katolickie Radio Via

Więcej zdjęć znajduje się na stronie www.radiovia.com.pl