Newsy

10 lat królujesz nam Maryjo

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Obchody rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej skłaniają nas do refleksji nad «spojrzeniem», jakim Maryja Dziewica obecna na Kalwarii obejmuje Chrystusa ukrzyżowanego, który z wysokości krzyża prosi Ją, by otworzyła swe matczyne serce na umiłowanego ucznia: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19, 26). W tej oto chwili Matka Boża, uczestnicząc w męce swego Jednorodzonego Syna, staje się Matką Jana, Matką całego rodzaju ludzkiego (por. J 19, 26-27). – św. Jan Paweł II

W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku, odbyły się uroczystości odpustowe połączone z 10. rocznicą koronacji Cudownego Wizerunku Bolesnej Matki. Do tego ważnego wydarzenia cała parafia przygotowywała się poprzez udział w Misjach Świętych, które prowadził Władysław Pasiut MS.

Do sanktuarium przybyli liczni pielgrzymi z okolicznych miejscowości i parafii naszej diecezji, aby przez modlitwę uroczyście oddać cześć Królowej Gór. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta, pod przewodnictwem Bpa Edwarda Białogłowskiego.

Starania o koronację Matki Bożej Bolesnej w Skalniku podjęte zostały kilkadziesiąt lat temu. O ukoronowanie Cudownego Wizerunku przy pomocy oraz wsparciu miejscowych wiernych zabiegał ks. Michał Witowicz. W latach 80-tych kontynuował je ks. Stanisław Sokalski, ówczesny proboszcz skalnicki. Z czasem, dzięki pełnemu zaangażowaniu i głębokiej wierze sporządzone zostały złote korony na skronie Dzieciątka i Maryi. 23 października 2002 r. korony pobłogosławił Wielki Papież Polak i czciciel Matki Najświętszej – Jan Paweł II.

Od lat, ludzie przybywali przed święte oblicze Maryi, wypraszając dla siebie i swoich bliskich potrzebne łaski. W historii istnienia obrazu zapamiętanych zostało wiele łask i cudów stąd też dalsze starania o koronację przejął ks. Jerzy Sepioł. Po wielu latach trudów i zmagań obraz doczekał się uroczystej koronacji na prawie diecezjalnym. Miało to miejsce 9 IX 2007 roku. Dwie złote korony na głowę Maryi i Dzieciątka nałożyli ks. abp Edward Nowak i ks. bp Kazimierz Górny. Wydarzenie potwierdziło wagę przywiązania do kultu obrazu, a także zgłębiło ludzką miłość ku Maryi.

Fot. arch. parafialne
Natalia Janowiec