Komunikaty Kurii

Komunikaty Kurii na XXIV Niedzielę Zwykłą, 17.09.2017 r.

Wpisany przez red.

1. Zmarł śp. bp Kazimierz Ryczan, biskup senior z Kielc, który pracował w Rzeszowie jako wikariusz i duszpasterz akademicki. Pogrzeb we wtorek, 19 września, o godz. 14.00 (Msza św. o godz. 15.00) w katedrze kieleckiej.

2. Serdecznie zapraszamy na obchody 78. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w dniu 17 września. W programie: 18.30 Msza św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, 19.30 modlitewne przejście pod Krzyż Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów i dalsza część uroczystości.

3. W niedzielę, 17 września, zapraszamy do Turzy na modlitwę nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. W programie: 14.20 Występ Chóru Parafialnego w Sokołowie i orkiestry wojskowej, 15.00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego, po niej apel i złożenie wieńców i kwiatów.

4. W niedzielę, 17 września br., Kościół w Polsce będzie obchodził 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (w większości krajów dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września). Z tej okazji bardzo prosimy o zorganizowanie zbiórki do puszek na potrzeby Katolickiego Radia „VIA”. Zebrane pieniądze prosimy wpłacić na konto Katolickiego Radia „VIA”: Bank Spółdzielczy w Lubeni: 89 9161 0001 0004 5623 2000 0010 (ewentualnie w kasie Kurii, czy sekretariacie radia).

5. Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej zaprasza we wtorek, 19 września 2017 r. na godz. 18.00 do kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Solidarności w Rzeszowie na Mszę św. wotywną, nowennę za Ojczyznę przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz konferencję, poświęconą współczesnym wyzwaniom społecznym. Mszy św. przewodniczył będzie i konferencję wygłosi ks. dr Ireneusz Folcik. Temat konferencji: Co znaczą dla nas słowa hymnu „będziem Polakami”.

6. Księży katechetów pielgrzymujących z maturzystami na Jasną Górę w dniach 20-22 września prosimy o zabranie fioletowej stuły i pomoc w spowiedzi młodzieży w czasie nabożeństwa pokutnego. Plan pielgrzymki dostępny jest na stronie wk.rzeszow.pl.

7. Diecezjalny Opiekun Apostolatu Margaretka zaprasza na I Diecezjalne Rekolekcje Apostolatu Margaretka w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny w Porębach Dymarskich w dniach 22-24 września 2017 r. (rozpoczęcie w piątek, 22 września, o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę, 24 września, o godz. 14.00.

8. Zapraszamy na XXXIII Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 23-24 września. Zgodnie z wieloletnią tradycją zachęcamy również, by w niedzielę 24 września na każdej Mszy św. dokonać odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w duchowej jedności z pielgrzymami zgromadzonymi na Jasnej Górze.

9. W dniach 21-23 września trwać będzie w Warszawie, na UKSW, Narodowy Kongres Trzeźwości. Natomiast niedziela 24 września jest dniem modlitw o trzeźwość narodu. W związku z tym przesyłamy materiały duszpasterskie na Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu, 24 września 2017 r., z prośbą o ich duszpasterskie wykorzystanie w czasie Mszy św. w tym dniu.

10. Spotkania dla dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych odbędą się 25 września w DD „Tabor” i 26 września w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach o godz. 19.30.

11. W ramach Formacji Stałej Kapłanów serdecznie zapraszamy wszystkich Księży Proboszczów naszej Diecezji na doroczne spotkanie formacyjne do Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie – aula, w poniedziałek 25 września na godz. 9.30. Wykład pt.: „Pokonywanie trudności w relacjach ze świeckimi i duchownymi” wygłosi ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia. Swoje słowo skierują do ks. proboszczów także dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego – ks. mgr lic. Rafał Flak i rektor WSD – ks. dr Paweł Pietrusiak. Spotkaniu będzie przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Zakończenie spotkania ok. 12.30.

12. Serdecznie zapraszamy wszystkich Dekanalnych Ojców Duchownych na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 28 września, w Domu Diecezjalnym „Tabor” przy ul. Połonińskiej 25. Rozpoczęcie o godz. 14.00, zakończenie ok. 16.00.

13. Szkoła Nowej Ewangelizacji bł. Pawła VI w dniach 29.09-01.10.2017 r. organizuje w DD „Tabor” Rekolekcje z kursem tańca dla małżeństw sakramentalnych. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi. Szczegóły na www.sne.rzeszow.pl.

14. W najbliższym czasie do każdej parafii naszej Diecezji dotrą materiały związane ze zbiórką podpisów w ramach inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Gorąco prosimy Księży Proboszczów o poparcie tej inicjatywy. Prosimy o zapowiedzenie zbiórki podpisów w najbliższą niedzielę i przeprowadzenie jej w niedzielę kolejną. Prosimy przypomnieć wiernym, że do ważnego poparcia inicjatywy konieczne jest podanie numeru PESEL. Dołączamy słowo Biskupa Rzeszowskiego popierające tę inicjatywę, które należy odczytać podczas każdej Mszy św.

15. Trwa nabór do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. Gorąco prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o zwrócenie się z propozycją Studium do wszystkich osób mogących zainteresować się formacją w tej dziedzinie, a szczególnie takich, które nadają się do podjęcia posługi doradców życia rodzinnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rodzina.rzeszow.pl

16. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o obowiązywaniu od 1 lipca br. całkowitego zakazu spalania najgorszej jakości paliw stałych – mułów i flotów węglowych oraz eksploatacji nowych kotłów i kominków niespełniających norm projektu. Więcej na stronie http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa. Prosimy poinformować wiernych (województwo małopolskie).

17. 7 października 2017 r. w całej Polsce odbędzie się wielka modlitwa różańcowa. W 319 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. „Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która odbyła się na Jasnej Górze. W pierwszej części wierni o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej granicy Polski. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego Sakramentu. Potem udadzą się na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą modlitwy”, gdzie o godz. 14.00 odbędzie się modlitwa różańcowa za Polskę i za świat, za polskie rodziny i o pokój w naszym kraju i na całym świecie.
W naszej diecezji taka modlitwa odbędzie się w wyznaczonych kościołach stacyjnych: Polany, Krempna, Gładyszów, Zdynia, a także w całej Diecezji. Na koordynatorów tego projektu zostali wyznaczeni: ks. dziekan Stanisław Ruszel. Gorlice – Fara oraz ks. mgr Dominik Leniart, wikariusz parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Szczegóły na stronie: http://rozaniecdogranic.pl/start

18. Przekazujemy plakat – informujący o przygotowaniu dorosłych nieochrzczonych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Prosimy zawiesić go w gablotkach parafii miejskich i parafii dziekańskich.