Newsy

Święto plonów w Tarnowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Ludzie wsi to ludzie Bożej mądrości, od nich zależy tożsamość Narodu i Ojczyzny, rodzin poszczególnych mężczyzn i kobiet, tożsamość polskich miast osiedli i wsi. Ludzie polskiej wsi, ludzie Bożej mądrości w przeszłości historycznej i dziś to ludzie znający swoje podstawowe imię chrześcijanin, na którym opiera się nasze imię osobiste, to z chrztu świętego i to narodowo – ojczyźniane. – mówił podczas uroczystości odpustowych w Tarnowcu ks. infułat Wiesław Szurek.

W sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, odbyły się centralne uroczystości odpustowe połączone z dożynkami sanktuaryjnymi. Kulminacyjnym punktem odpustu była uroczysta suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. inf. Wiesława Szurka, wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej.
Podczas Mszy św., rolnicy złożyli przed ołtarzem dary wśród których tradycyjnie był bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Przed obliczem Tarnowieckiej Pani, modlono się, by w każdej polskiej rodzinie nigdy go nie zabrakło.

W czasie trwania uroczystości zostały poświęcone także wieńce. Wykonane ze zbóż, ziół i kwiatów wyrażały przepiękny gest wdzięczności Opatrzności Boskiej za udane zbiory i plony – Ludzie Bożej mądrości, chrześcijanie, rolnicy polskiej wsi jako wyraz mądrości przychodzą z chlebem do Matki początku ludzkiego szczęścia doczesnego i wiecznego – z dożynkowymi wieńcami podsumowują w ten sposób symbolicznie przeszłość zawartą w dożynkowych wieńcach, a zarazem proszą o błogosławioną przyszłość, wspominając narodzenie Matki Bożej i myśląc o nowych zasiewach oraz pracy nad zdrowym obliczem polskiej wsi, rolnictwa i Ojczystej Polskiej Ziemi. – mówił podczas homilii ks. infułat.

Jak co roku, przed oblicze Tarnowieckiej Pani przybyły liczne pielgrzymki piesze. Pątnicy najliczniej nawiedzają sanktuarium podczas wrześniowych i majowych uroczystości odpustowych. Dla wielu czcicieli Matki Najświętszej to czas szczególny. Przed Cudownym Wizerunkiem wypraszają potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

Sanktuarium w Tarnowcu od lat słynie z łask, których Pan Bóg hojnie udziela za przyczyną swej Matki. Matka Boża Tarnowiecka bardzo szybko zasłynęła z cudów. Najbardziej znanym jest cud uzdrowienia dziecka z 1912 roku. 7 – letnia dziewczynka zachorowała na zapalenie płuc. Lekarze orzekli, iż dziecku pozostało zaledwie kilka dni bądź miesięcy życia. W dniu, w którym rodzice z pokorą i miłością błagali Tarnowiecką Panią o cud życia, dziewczynka całkowicie ozdrowiała. Wiele jest jeszcze innych świadectw i opisów cudownych uzdrowień, które dokonują się również dzisiaj.

– W XXV Diecezji Rzeszowskiej, a w szczególności zawierzenia Jej jako Matce, stajemy na świętym tarnowieckim miejscu, by szczerze i z bezwarunkowym zaufaniem z zawierzeniem spojrzeć w oczy najlepszej z Matek. Pierwszy Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny, podczas głównego odpustu, dnia 12 września 1993 roku zawierzył całą Diecezję Rzeszowską Matce Bożej i odtąd nazywa się Ją Tarnowiecką Matką Zawierzenia. Dzisiejsza uroczystość i to święte Miejsce poprzez łaskami słynący Wizerunek Matki Bożej Tarnowieckiej tchnie Bożą mądrością – uśmierzającą wszelkie lęki i niepokoje. – wspomniał podczas uroczystości inf. Wiesław Szurek.

Fot. N.J
Natalia Janowiec