Newsy

Zmarł biskup Kazimierz Ryczan z Kielc

Wpisany przez red.

W środę,  13 września br. zmarł  po długiej chorobie  śp. bp Kazimierz Ryczan, biskup senior diecezji kieleckiej.  Trumna z ciałem biskupa zostanie przywieziona do Domu Biskupiego w poniedziałek, 18 września o godz. 16.00. Przed godz. 17.00 zostanie wyprowadzona  do Bazyliki Katedralnej w Kielcach, tam będzie odprawiona Msza św., której przewodniczył będzie były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Po Mszy rozpocznie się modlitewne czuwanie, które potrwa do godz. 21.00.

Uroczystości pogrzebowe we wtorek, 19 września rozpoczną się o godz. 13.00 przewiezieniem trumny do kościoła Świętej Trójcy przy Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie będzie odmówiona modlitwa różańcowa w intencji zmarłego księdza biskupa.

O godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie do Bazyliki Katedralnej, gdzie o 15.00 odbędzie się Msza św., której przewodniczył będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po Mszy św. trumna złożona zostanie w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Kielcach, w Krypcie Biskupów Kieleckich pod prezbiterium.

Śp. Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy kolo
Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Ukończył  Szkołę  Podstawową w Żurawicy, a potem II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnią służbą wojskową w Morągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach pracował w Szebniach, a potem w Rzeszowie – Farze. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL-u. Po ich ukończeniu pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii  w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
Biskupem kieleckim został mianowany 17 lipca 1993 r. Kanonicznie objął diecezję 9 września 1993 r., a 11 września 1993 r. przyjął święcenia biskupie. Przez ponad 20 lat posługiwał gorliwie w diecezji.  Od 11 października do 28 listopada 2014 r., tj. do czasu mianowania nowego biskupa, był Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej .
W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Kazimierz Ryczan należał
przez dwie kadencje do Rady Stałej Episkopatu. W 1994 r. objął funkcję przewodniczącego Komisji Społecznej. W 2008 r. został delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Ponadto należał do Rady Naukowej Episkopatu. W 2009 r. został odznaczony przez prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. W 2013 r. nadano mu tytuł honorowego obywatela Kielc. Otrzymał również honorowe obywatelstwo gminy Żurawica. W 1996 został został przyjęty w poczet członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Z listu Biskupa Kieleckiego Jana Piotroskiego: “Informacja o śmierci śp. Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana”

Por. www.diecezja.kielce.pl (informacja o pogrzebie i fotografia)