Newsy

Bieszczady w latach 1944- 47 – XI Sesja naukowa w Myczkowcach

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie zapraszają na XI Spotkania Ekumeniczne przy CENTRUM KULTURY EKUMENICZNEJ w dniu 14 października 2017 r. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach

XI Sesja naukowa w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach w dniu 14. października 2017r. „Bieszczady w latach 1944- 47”

9:10
1. “Operacja Karpacko – Dukielska. Największa bitwa górska II wojny światowej”– Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli

9:40
2. Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda – dr Adam Pobidyński

10:10
3. “Joachim” – z dziejów Inspektoratu AK Jasło – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska

10:40
Przerwa kawowa

11:10
4. „Działalność OUN i UPA w Bieszczadach w latach 1945-1947” – Artur Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie

11:40
5. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej – ks. prof. Stanisław Nabywaniec Uniwersytet Rzeszowski

12:10
6. Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947r. – ks dr Jan Rogula