Newsy

Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przyjmuje zapisy osób chętnych na Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych, który odbędzie się w dniach 7-10.11.2017 r.

Wymagane dokumenty:
podanie do Dyrektora Instytutu-Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie
opinia księdza proboszcza
1 fotografia (format legitymacyjny)
w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłata:
Opłata za Kurs wynosi 200 zł.
Opłatę należy uregulować na konto:
Diecezja Rzeszowska, ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 10204391 0000620200783092
z dopiskiem “ofiara na cele Duszpasterstwa Liturgicznego”
Kopię dowodu wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Instytutu.

PLAN ZAJĘĆ:
7.11.2017 r. (wtorek)
16.00-17.30 – Rola mediów w Kościele. Struktura Kościoła – odpowiedzialność prawna i duszpasterska. Wskazania Komisji Episkopatu Polski i Synodu Diecezjalnego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii – wykład – ks. mgr lic. Jan Szczupak
17.40 – 19.10 – Tajemnica Kościoła i nasze w nim miejsce – wykład – ks. dr hab. Jerzy Buczek
8.11.2017 r. (środa)
16.00-18.15 – Profesjonalizm uroczystości kościelnych – warsztaty – p. Jaromir Czyż
9.11.2017 r. (czwartek)
16.00-18.15 – Fotografowanie uroczystości kościelnych – warsztaty – p. Tadeusz Poźniak
18.30-20.00 – Msza św. źródłem i szczytem naszej pobożności – postawy i gesty w liturgii Mszy św. oraz zasady filmowania – wykład – ks. dr Stanisław Mazur
10.11.2017 r. (piątek)
16.00-17.30 – Wizytacja biskupa, bierzmowanie, święcenia kapłańskie, prymicje, a filmowanie – wykład – ks. bp dr Edward Białogłowski
17.30-19.00 – Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń

Informacje dotyczące kursu oraz zapisy przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel. (17) 871-24-03,
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl