Newsy

“Różaniec do granic” – Polany

Polany i Huta Polańska  były jednym z miejsc, gdzie  odbyła się modlitwa “Różaniec do granic”. Uczestniczyło w niej około 1300 osób. O godz. 10.30 wierni zgromadzili się w Polanach. Konferencję na rozpoczęcie wygłosił ks. Zbigniew Preizner, miejscowy proboszcz.  Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył ks. prałat Stanisław Słowik, dyrektor Caritas, z udziałem 20 kapłanów. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. kan. Mieczysław Lignowski, proboszcz z Rzeszowa -Budziwoja.  Po przerwie na posiłek, około 13.30  pielgrzymi wyruszyli z modlitwą do Huty Polańskiej. Tam kontynuowana modlitwę. Zakończono ją przy kościele w Hucie Polańskiej.