Newsy

Sesja naukowa “Bieszczady w latach 1944-47”

Wpisany przez red.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie we współpracy z Zakładem Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedrą Nauk Humanistycznych WZ Politechniki Rzeszowskiej, Instytutem Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie, Muzeum Historycznym w Dukli zapraszają na XI Spotkania Ekumeniczne przy CENTRUM KULTURY EKUMENICZNEJ w Ośrodku Caritas w Myczkowcach w dniu 14 października 2017 r.

Program:

9.00 – Sesja naukowa: „Bieszczady w latach 1944- 47”
13.00 – Obiad

14.00 – Otwarcie wystawy etnograficznej: „Od ziarna do chleba”

15.00 – Msza św.

16.30 – Biesiada regionalna:

– występy zespołów

W ramach sesji naukowej zostaną wygłoszone wykłady:

9.10 1. “Operacja Karpacko – Dukielska. Największa bitwa górska II wojny
światowej”– Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli
9.40 2. Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda –
dr Adam Pobidyński
10.10 3. “Joachim” – z dziejów Inspektoratu AK Jasło –
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska

10.40 Przerwa kawowa

11.10 4. „Działalność OUN i UPA w Bieszczadach w latach 1945-1947” –
Artur Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie

11.40 5. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej
– ks. prof. Stanisław Nabywaniec Uniwersytet Rzeszowski

12.10 6. Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947 r.
– ks dr Jan Rogula

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
tel. 13 461 83 70, e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl

Dyrektor OWR Caritas w Myczkowcach
ks. Bogdan Janik