Newsy

Spartakiada Caritas dla Niepełnosprawnych w Jaśle

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

“Osoby niepełnosprawne, w których z całą ostrością uwidacznia się kruchość ludzkiej kondycji, są niewątpliwie jednym z przejawów dramatu cierpienia. Dlatego w dzisiejszym świecie, opanowanym przez hedonizm i zaślepionym przez ulotne i złudne piękno, ich trudności są często postrzegane jako skandal lub prowokacja, a ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pospiesznie się z nim uporać. A przecież osoby te są żywymi ikonami ukrzyżowanego Syna. Odsłaniają przed nami tajemnicze piękno Tego, który dla nas ogołocił samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci. Ukazują nam, że najgłębsza istota człowieka — poza wszelkimi pozorami zewnętrznymi — ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego słusznie zostało powiedziane, że osoby niepełnosprawne to uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, czym jest miłość, która zbawia, mogą stać się zwiastunami nowego świata, którym nie rządzi już siła, przemoc, agresja, ale miłość, solidarność, otwartość na drugiego — nowego świata, przemienionego przez światłość Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas ludzi stał się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał”. – św. Jan Paweł II

Od 16 lat Caritas w rejonie jasielskim organizuje Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych. Akcja koordynowana przez ks. prał. dr Mariana Putyrę również w bieżącym roku zgromadziła wielu uczestników podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, fundacji i stowarzyszeń dla niepełnosprawnych z Jasła i okolic.

Spartakiadę rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaśle. Eucharystii przewodniczył ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który w kazaniu nawiązując do liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wskazał, jak wiele można wymodlić na różańcu.

Po Mszy św. – uczestnicy Spartakiady prowadzeni przez orkiestrę przeszli na teren Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, gdzie ks. Piotr Potyrała przywitał osoby niepełnosprawne, ich rodziców i opiekunów orz przybyłych gości, m. in. ks. dziekana Zbigniewa Irzyka. Następnie rozpoczęły się zawody sportowe, zabawa i rekreacja pod opieką wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas oraz Kół PCK. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody wręczone przez wicedyrektora rzeszowskiej Caritas – ks. P. Potyrałę, burmistrza Jasła – Ryszarda Pabiana i jego zastępcę – Elwirę Musiałowicz-Czech.

Natalia Janowiec