Newsy

Zjazd księży wyświęconych w 1983 r.

W poniedziałek, 23 października do parafii św. Marii Magdaleny w Kurzynie k. Ulanowa przybyli księża wyświęceni na prezbiterów 29 czerwca 1983 r. w katedrze przemyskiej przez bp. Ignacego Tokarczuka. W 34 rocznicę święceń pragnęli razem podziękować Bogu za dar powołania i kapłaństwa i modlić się o łaski potrzebne do dalszej gorliwej pracy. Uczynili to w parafii, gdzie proboszczem jest ks. kan. mgr Tadeusz Strugała, jeden z wyświęconych w 1983 r.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnymi wspomnieniami i rozmowami. Uczestniczył w nim wykładowca prawa w seminarium ks. dr Roman Wawro, który w czasie studiów seminaryjnych zgromadzonych kapłanów wykładał im prawo kanoniczne.

O godz. 12.00 kapłani zgromadzili się na dziękczynnej Eucharystii w pięknej świątyni, która w przyszłym roku przeżywać będzie 200-lecie istnienia. Do świątyni przybyli licznie parafianie, w tym dzieci wraz z nauczycielami ze szkoły podstawowej. Wszystkich przybyłych powitał serdecznie proboszcz ks. Tadeusz Strugała.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Roman Wawro. Na zakończenie Mszy św. dzieci i Pani Dyrektor złożyli kapłanom życzenia. Wszyscy księża otrzymali piękne róże. W imieniu księży. przeżywających swój doroczny “zjazd rocznikowy” przemówił ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa, duktor roku. Po błogosławieństwie księża zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.Spotkanie zakończyło się wspólnym spotkaniem przy stole.

Dziękujemy ks. proboszczowi Tadeuszowi Strugale i wszystkim parafianom za tak serdeczne przyjęcie i modlitwę w intencji księży i nowych powołań.
Bóg zapłać!
Ks. JB