Newsy

“ZŁAP POCIĄG DO RÓŻAŃCA”

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Odpowiadając na apel Maryi – Pani Fatimskiej: „Odmawiajcie Różaniec” i dostrzegając wiele zagrożeń w otaczającym nas świecie, ludzkie niepokoje, konflikty, a w niektórych częściach świata wojny, pragniemy 13 października od godz. 15.40 jako Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich podjąć modlitewno-ewangelizacyjną akcję „Złap pociąg do różańca”.

Akcja polega na wspólnej modlitwie różańcowej odmówionej w pociągu na trasie relacji Rzeszów – Przemyśl. Wraz z wolontariuszami chcemy rozdać Różańce wszystkim chętnym do ich przyjęcia, jak również folder zachęcający do Modlitwy Różańcowej w intencji Ojczyzny i świata, a także kultywowania Nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca.

W dobie licznych podziałów, sekularyzacji i niszczenia wartości poprzez tą akcję pragniemy krzewić w sercach młodego pokolenia Polaków (wolontariuszy) postawę troski o naszą Ojczyznę i cały świat, uczyć ich solidarności, pomocy i chrześcijańskiego systemu wartości na którym została zbudowana nasza zachodnia cywilizacja.

Wszyscy zaś, którzy odpowiedzą na nasze modlitewne zaproszenie, włączą się w dzieło odbudowy w naszych sercach wzajemnego zaufania do siebie, troski o drugiego człowieka i odpowiedzialności za Polskę i cały świat.

ks. Rafał Grzesik