Newsy

Katecheza Neokatechumenalna z udziałem biskupa Jana

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

,,Pismo Święte, które zawiera Słowo Boże jest orędziem Boga do człowieka, do każdego człowieka, jest wezwaniem zwróconym do osoby, aby osobiście poznała Boga, aby spotkała się z Chrystusem i żyła dla Niego, a nie już tylko dla siebie” – św. Jan Paweł II

W jasielskim sanktuarium pw. św. Antoniego z udziałem biskupa Jana Wątroby, odbyła się ostatnia już z cyklu ,,Zwiastowanie’’ Katecheza Neokatechumenalna. Inicjatywa przepięknie wpisała się w realizację tegorocznego hasła roku duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce „Idźcie i głoście”.Pomysłodawcami wydarzenia byli ojcowie franciszkanie, którzy pragnęli stworzyć wspólnotę Dobrej Nowiny, wspólnotę ludzi, dzięki którym prawda o Jezusie zapisana na kartach Ewangelii dotrze do kolejnych ludzkich serc i miejsc.

Wtorkowe spotkanie jak każde wcześniejsze miało wymiar modlitewny i ewangelizacyjny. Każdy z uczestników, zanurzony w najpiękniejszych słowach Ewangelii oraz mocy Chrystusowych nauk doświadczał osobistego spotkania z żywym i prawdziwym Bogiem.
Aby wzrastać w zjednoczeniu i miłości do Chrystusa uczestniczący kontemplowali cztery fragmenty z Pisma Świętego, poznawali zasady oraz metody głoszenia Dobrej Nowiny.

Na zakończenie katechez trwających od 17 września br. biskup wręczył uczestnikom Biblię, najpiękniejszą Księgę niezbędną szczególnie w życiu każdego ewangelizatora.

Fot. N.J
Natalia Janowiec