Newsy

Nowy rok, nowy program, nowi patroni

Z pierwszą niedzielą Adwentu, 3 grudnia, rozpoczniemy nowy rok kościelny. Rok 2017/2018, z racji programów i patronów, skieruje naszą uwagę szczególnie na Ducha Świętego, św. Stanisława Kostkę i abp. Ignacego Tokarczuka.

 Duch Święty i miłość

W pierwszą niedzielę Adwentu wejdzie w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej biskupi zdecydowali, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę sakramentu bierzmowania. Autorzy programu zachęcają, aby na nowo spojrzeć na ten sakrament, nie tylko w związku z przygotowaniem do jego przyjęcia młodzieży. Niezależnie od wieku bardzo potrzebujemy świadomej pobożności ukierunkowanej na Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, kto otwiera człowieka na miłość. Z jednej strony pozwala doświadczać, że jesteśmy przez Boga akceptowani i kochani, a z drugiej poszerza nasze serca, uzdalniając do obdarowywania miłością bliźnich.

Św. Stanisław Kostka i wierność

Biskupi zdecydowali, że patronem nowego roku liturgicznego będzie św. Stanisław Kostka. Wybór Stanisława Kostki motywowany jest przypadającą 450. rocznicą śmierci jezuity z Rostkowa (zmarł 15 sierpnia 1568 r.). Patron młodzieży dobrze koresponduje z synodem biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, który odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie. Kościół powszechny wiążę z tym synodem wiele nadziei. Można powiedzieć, że rok 2018 będzie należał do młodzieży także i z tego powodu, iż tysiące młodych ludzi będzie się przygotowywać do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r. Życie św. Stanisława Kostki, choć odległe czasowo, może inspirować także współczesną młodzież. Święty wskazuje jak być wiernym powołaniu wobec wielu przeciwności.

Abp Ignacy Tokarczuk i wolność

Obok inicjatyw kościelnych warto w osobistym programie duchowym uwzględnić decyzję władz państwowych. Posłowie Rzeczpospolitej zdecydowali, że rok 2018 będzie przebiegał pod patronatem abpa Ignacego Tokarczuka i Ireny Sendlerowej (2018 będzie także rokiem jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej oraz praw kobiet). Jako mieszańcy Podkarpacia powinniśmy szczególnie pamiętać o abp. Ignacym Tokarczuku. W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego (urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych). Arcybiskup Tokarczuk przez 27 lat kierował diecezją, a później metropolią przemyską, która, do nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce w 1992 r., obejmowała większą część terenów obecnej diecezji rzeszowskiej. Urodziny Arcybiskupa zbiegają się z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości. Choć w innych realiach, abp Tokarczuk, podobnie jak Piłsudski, był przywódcą zmagań narodu polskiego o wolność Ojczyzny.

ks. Tomasz Nowak

 

Na zdjęciu: Figura Matki Bożej Niepokalanej z 1898 r. przy Rondzie im. abpa I. Tokarczuka w Rzeszowie. (tn)