Newsy Stowarzyszenia

Nowy Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Zgodnie z dekretem Biskupa Jana Wątroby prezesem XIII kadencji Zarządu Katolickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej został Paweł Grodzki.

Pozostałe funkcje objęli:

Z-ca Prezesa: Monika Ochałek
Członek delegat do KR: Patryk Czech
Sekretarz: Weronika Lepucka
Z-ca sekretarza: Jadwiga Czachor
Skarbnik: Sylwia Stanisz
Członek zwyczajny: Piotr Karkut

Skład Komsji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Przewodniniczący: Edyta Ciężkowska
Z-ca Przewodniczacego: Aleksandra Bieniasz
Sekretarz KR: Ewa Kupiszewska

Otoczmy nowy Zarząd modlitwą, aby wszystkie decyzje i działania były podejmowane z rozsądkiem i zgodne z wolą Bożą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony ksm.rzeszow.pl/