Newsy

Pielgrzymka Myśliwych do Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich

„Do księdza plebana Dać znać, dodał pan Sędzia
żeby jutro z rana Mszę miał w Kaplicy leśnej,
króciuchna oferta za myśliwych,
msza zwykła świętego Huberta”.

Tak w trzeciej księdze „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz opisuje przygotowania do łowów na niedźwiedzia. Podobnie również myśliwi z powiatów kolbuszowskiego i mieleckiego wczesnym pogodnym porankiem spotkali się w niedzielę 5 listopada 2017 roku w Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Od kilkunastu już lat są tutaj stałe spotkania leśników i myśliwych.
Oprócz słynącego łaskami obrazu Madonny z Puszczy w świątyni tej znajduje się również zabytkowy witraż z wizerunkiem św. Huberta ufundowany w 1939 roku przez prof. Włodka wybitnego naukowca, a jednocześnie zapalonego myśliwego. Na mszę św. ku czci patrona myśliwych i leśników św. Huberta przybyli licznie myśliwi i leśnicy. Szczególnie licznie reprezentowane były wraz z swymi pocztami sztandarowymi Koła Łowieckie: „Knieja” w Mielcu, „Borek” Kolbuszowa, „Darz Bór” Świerczów, „Knieja” Majdan Królewski i „Diana” Mielec. Uroczystą Mszę świętą celebrowali księża: Ks. Ryszard Madej- proboszcz parafii Ostrowy Tuszowskie, kustosz Sanktuarium i diecezjalny kapelan leśników.
Ks. Janusz Filarowski – proboszcz parafii Padew Narodowa członek Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” w Tarnobrzegu i Ks. Waldemar Krzeszowski członek Koła Łowieckiego „Knieja” w Majdanie Królewskim. Oprawę liturgii uświetniły wspaniałe gry sygnalistów myśliwskich i śpiew młodzieżowego zespołu. Zaszczytem był udział zaproszonych gości na czele z posłem Zbigniewem Chmielowcem, Starostą Powiatu Kolbuszowskiego Józefem Kardysiem, V-ce Starostą Wojciechem Cebulą i Wójtami okolicznych gmin.
Słowo do zebranych skierował ksiądz Waldemar przedstawiając etos myśliwego, tradycję łowiecką, znaczenie dla człowieka nie tylko estetyczne ale gospodarcze i zdrowotne. Na zakończenie w kościele u stóp Madonny z Puszczy na tle pocztów sztandarowych wręczono brązowe odznaczenie za aktywną działalność na rzecz łowiectwa dla Kolegi Andrzeja Posłusznego z Kolbuszowej. Przyjęto uroczyste ślubowanie nowo wstępujących myśliwych: Wojciecha Cebula, Jacka Kłody i Waldemara Jaworskiego.
Po Mszy świętej wszyscy myśliwi rozjechali się do swoich łowisk na tradycyjne polowania inaugurujące rozpoczęcie nowego sezonu łowieckiego. Towarzyszyła wszystkim uroczysta oprawa, piękna pogoda zakończona pokotem i odegraniem sygnałów. Warto zdawać sobie sprawę, że gospodarka łowiecka jest prowadzona pod nadzorem i nie tylko jest krzewieniem tradycji i etyki, ale również dostarczycielem zdrowego nie naszpikowanego chemią i antybiotykami bardzo zdrowego pokarmu dla człowieka.

Stanisław Peret
Zdjęcia: Archiwum Parafii