Newsy

20-lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Cmolasie

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Uroczystości jubileuszowe z okazji 20-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Cmolasie odbyły się w sobotę, 9 grudnia 2017 r. Rozpoczęły się Mszą św. w sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Koncelebrze – z udziałem m.in. ks. prał. Kazimierza Osaka, dziekana dekanatu Kolbuszowa-Wschód, oraz ks. dr. Sławomira Zycha (KUL) – przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Flak, zastępca asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej.

AKCJA KATOLICKA W CMOLASIE – WYJŚCIE DO CZŁOWIEKA

Kaznodzieja podkreślił: – „Stajemy dzisiaj w postawie dziękczynienia. Jednak nikt sam z siebie, bez pomocy Ducha Świętego, nie jest w stanie powiedzieć «Panem jest Jezus!»” Dzisiaj Chrystus pyta, w którym miejscu zawierzenia Bogu są członkowie Akcji Katolickiej po 20 latach działania. Dalej ks. R. Flak przekonywał: – „Każdy jest zdolny do wielkich dzieł, zwłaszcza że sami jesteśmy dziełem miłosierdzia. Mamy pójść do drugiego człowieka i głosić mu, że bliskie jest Królestwo Boże. (…) To, że jesteśmy przy Bogu, nie znaczy, że życie będzie łatwiejsze, ale że dostaniemy siłę, aby nasze wyjście do drugiego człowieka było owocne”.

Po Mszy św. uczestnicy jubileuszu udali się do Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie na spotkanie okolicznościowe, podczas którego wysłuchano m.in. wykładu ks. dr. Sławomira Zycha (KUL) pt. „Inspiracje patriotyczne wśród wiernych Kolbuszowszczyzny”. Prelegent przywołał trzy postaci: hr. Marcina Jerzego Lubomirskiego; ks. Ludwika Ruczki; prof. Jana Włodka (1885-1940), podkreślając, że mimo różnych kolei życia, każdy z wymienionych podjął – w sposób bardziej lub mniej zaangażowany i konsekwentny – służbę dla ojczyzny.
Spotkanie było także okazją do okolicznościowych wystąpień znamienitych gości, w tym: poseł Haliny Szydełko – w latach 1998-2016 prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, Jeremiego Kalkowskiego – prezesa zarządu DIAK, przedstawicieli władz samorządowych powiatu kolbuszowskiego i gminy Cmolas. Swoimi refleksjami dzielili się także przedstawiciele delegacji POAK obu kolbuszowskich dekanatów (wraz z asystentami dekanalnymi: ks. Józefem Jaworskim i ks. Michałem Batorem).

POAK w Cmolasie powołany został 8 grudnia 1997 r. decyzją bp. Kazimierza Górnego – Pierwszego Biskupa Rzeszowskiego. Inicjatorem i ówczesnym asystentem kościelnym Oddziału był ks. prał. Kazimierz Szkaradek. Przewodniczącą wybrana została Krystyna Janus. Obecnie asystentem kościelnym jest ks. Michał Bator – proboszcz parafii i kustosza sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Przewodniczącą od roku 2001 jest Ewa Tyczka.

Aktywność Oddziału przejawia się w trzech obszarach działania: rozwoju duchowego – podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych; działalności charytatywnej – poprzez dystrybucję żywności dla rodzin potrzebujących, pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności; działalności pielgrzymkowej – w kraju i za granicą (w tym do Ziemi Świętej – dwukrotnie, oraz do sanktuariów Maryjnych Europy).

Tekst i fot. Marian Salwik