Newsy

Rok 2017 na 77 zdjęciach

Rok 2017 w diecezji rzeszowskiej obfitował w wiele wydarzeń. Większość z nich to coroczne święta, rocznice, święcenia, marsze i festyny. Kilka specjalnych wydarzeń było związanych z jubileuszem 25 lecia istnienia diecezji. Nie zabrakło też wyjątkowych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim.

Szczególne miejsce w kalendarium 2017 r. zajmuje podpisanie porozumienia między biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą i metropolitą kemerowskim i prokopjewskim Arystarchem Smirnowem o współpracy naukowej między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Kuzbaskim Prawosławnym Seminarium Duchownym Diecezji Kemerowskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (12 maja). Na uwagę zasługuje VII Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej (19 i 20 maja), IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores (7-10 września) czy ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic” (7 października).

Przedstawiona galeria nie wyczerpuje wszystkich ważnych diecezjalnych uroczystości. Brakuje m.in. zdjęć z poświęcenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Głogowie Małopolskim (26 kwietnia) czy z święceń diakonatu w kościele św. Andrzeja w Gorlicach (27 maja) i wiele wiele innych. (tn)

Zdjęcia – tn