Newsy

Czego życzyli sobie biskupi i księża?

23 grudnia 2017 r. o godz. 20.00 w auli Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbyło się świąteczne spotkanie duchowieństwa diecezji rzeszowskiej, w którym uczestniczyli: bp Jan Wątroba, bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz około czterdziestu księży, głównie proboszczowie rzeszowskich parafii oraz pracownicy instytucji diecezjalnych.

Na początku spotkania ks. Witold Wójcik, dyrektor Katolickiego Radia Via, odczytał Ewangelię o Bożym Narodzeniu. Następnie ks. Jerzy Buczek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, poprowadził modlitwę, a bp Jan Wątroba pobłogosławił opłatki.

W imieniu zebranych duchownych życzenia świąteczne Księżom Biskupom złożył ks. Paweł Batory – dyrektor Muzeum Diecezjalnego. W przemówieniu nawiązał do wiersza Williama Blake’a pt. „Boski wizerunek” (fragment: „…We wszystkich trzeba tę siłę miłować,  / Czy są to Turcy, Żydzi, czy poganie – / Bo tam, gdzie Dobroć, Miłość, Litość mieszka, / Tam najwyższego Boga przebywanie” , tłum. Zygmunt Kubiak).

Ksiądz Batory złożył również życzenia urodzinowe bp. Kazimierzowi Górnemu, który 24 grudnia skończył 80 lat.

Biskup Jan Wątroba w swoich życzeniach przywołał słowa papieża Franciszka, które Ojciec Święty wypowiedział 22 grudnia podczas spotkania z pracownikami Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego (fragment: „…Boże Narodzenie przypomina nam jednak, iż wiara, która nie powoduje kryzysu sama znajduje się w kryzysie; wiara, która nie stawia nam pytań jest wiarą nad którą winniśmy się zastanowić, wiara, która nas nie ożywia jest wiarą która domaga się ożywienia, wiara, która nami nie wstrząsa jest wiarą potrzebującą wstrząsu…”).

W dalszej części był czas na indywidualne życzenia. (tn)

Zdjęcia – tn