Newsy

Nowi ministranci w Cmolasie

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Czego oczekuje od ministrantów wspólnota chrześcijańska? Przede wszystkim pamiętajmy, że świat potrzebuje osób, które innym dawałyby świadectwo o tym, że Bóg nas kocha, że jest naszym Ojcem.
Ale żeby mówić innym o Jezusie, trzeba Go znać i kochać, poznać Go na modlitwie, słuchając Jego słowa. Dla was ułatwieniem w tym jest służba liturgiczna, która umożliwia wam przebywanie blisko Jezusa — Słowa i Chleba życia”.
– papież Franciszek

Po odpowiednim przygotowaniu, 11 młodych chłopców z Cmolasu zostało przyjętych do grona ministrantów. W uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, ksiądz proboszcz upoważnił chłopców do pełnienia służby ministranckiej, udzielił im błogosławieństwa oraz nałożył na nich strój liturgiczny.

Życzeniami dla rozpoczynających służbę ministrancką chłopców niech będą końcowe słowa Ojca Świętego do ministrantów, podczas spotkania w 2014 r.: „Niech Maryja Dziewica, która uważała się za «służebnicę Pańską» (Łk 1, 38), będzie dla was przykładem służenia Bogu; niech Ona, nasza Matka, pomaga wam być w Kościele i w społeczeństwie czyniącymi dobro i wprowadzającymi pokój, dziećmi i młodzieżą pełnymi nadziei i odwagi”.

ks. Marek Kalisiak