Newsy

Poruszyć serca i umysły – Marsz za życiem w Rzeszowie

„Przychodzimy prosić o poruszenie umysłów i serc tych, którzy nie czerpiąc z mądrości Bożej brną coraz bardziej w nieprawość ludzką” – powiedział podczas Mszy św. na zakończenie „Marszu za życiem” w Rzeszowie bp Edward Białogłowski.

28 grudnia 2017 r., w Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, już po raz 14. odbył się w Rzeszowie  „Marsz za życiem”. Uczestnicy Marszu spotkali się o godz. 17.15 przed symbolicznym pomnikiem Dzieci Nienarodzonych na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie. Po modlitwie uczestnicy przeszli ulicami miasta do Bazyliki Ojców Bernardynów, gdzie dzieci i młodzież ze scholii „Jutrzenka” z parafii w Krasnem zaprezentowali okolicznościowy program, a następnie odbyła się Msza św.

Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Jan Kobak – dyrektor Wydziału Rodzinnego Kurii Diecezjalnej, ks. Stanisław Słowik i ks. Piotr Potyrała – dyrektor i wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Kaznodzieja wiele miejsce poświęcił współczesnej cywilizacji, która koncentrując się na dobrach materialnych pomija wartości duchowe: „Trzeba, w imię wierności Ewangelii, pokazywać człowiekowi wymiar duchowy, że jest kimś więcej niż tylko rzeczą i pragnie, z natury swej, czegoś więcej niż tylko dóbr materialnych”.

Homilista odniósł się do aktualnych wydarzeń związanych z obroną prawa do życia, m.in. do wyroków skazujących Mary Wagner – kanadyjskiej działaczki  pro-life, czy do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” (30 listopada 2017 r. złożono w Sejmie RP ustawę popartą przez 830 tysięcy obywateli): „Chcemy też dzisiaj pomodlić się za Polski Sejm i Senat, bowiem wielu, zapewne i tu obecnych, podpisało petycję za życiem, aby zmodyfikować polskie prawo. Prośby czekają na rozpatrzenie, a my czekamy na decyzję naszych przedstawicieli, którzy odwołują się do Pana Boga, do Ewangelii, do Kościoła. Modlimy się, aby zachowali się jako ludzie odpowiedzialni za kształtowanie prawa, które broni, a nie które pozwala niszczyć”.

Na zakończenie Mszy św. wierni mieli okazję uszanować „relikwie” Świętych Młodzianków przywiezione z Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu.

Organizatorem  rzeszowskiego „Marszu za życiem” jest Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej i Ruchy Obrony Życia. W organizacji pomagali m.in. harcerze z Chorągwi Podkarpackiej ZHP i Koło Młodzieżowe Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. (tn)

Zdjęcia – tn