Newsy

Poświęcenie pomnika Bronisława Kamińskiego – Cichociemnego w Binarowej

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Cichociemni to piękny kawałek historii polskiej”– św. Jan Paweł II

16 grudnia 2017 roku w Binarowej odbyła się niecodzienna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego postać Bronisława Kamińskiego-Cichociemnego ps. „Golf”. Rozpoczęła się ona od Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Jan Wątroba. Następnie wszyscy uczestnicy w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza przemaszerowali pod budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej. Tam odsłonięcia monumentu dokonał bratanek Bronisława Kamińskiego – Jan Kamiński w asyście przedstawicieli IPN-u i przedstawiciela Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej a obelisk poświęcił Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Jan Wątroba.

Wiązanki i znicze pod pomnikiem złożyli: poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, poseł na Sejm RP Elżbieta Zielińska, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa, wicestarosta Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalepka oraz radni Rady Powiatu, burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Nosal, przedstawiciele służb mundurowych powiatu gorlickiego i Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Rzeszowie, mjr. Piotr Janosz z Jednostki Specjalnej – AGAT(opiekun ostatniego żyjącego Cichociemnego-Aleksandra Tarnawskiego) a także mieszkańcy Binarowej i uczniowie ZS-P w Binarowej. Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Po okolicznościowych przemówieniach, wykład poświęcony Bronisławowi Kamińskiemu wygłosił – inspektor Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie – Jakub Ryba. Na zakończenie uroczystości młodzież szkolna przedstawiła montaż słowno- muzyczny, którego kluczowym elementem były wspomnienia Bronisława Kamińskiego dające obraz jego udziału w akcjach zbrojnych.

Ppor. Bronisław Kamiński ps. Golf urodził się w 1918 roku w Binarowej. Ukończył szkołę podstawową w Bieczu i gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach. Po maturze w 1937 roku uczestniczył w kursie podchorążych w 5 Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich. Po wybuchu wojny wstąpił w szeregi 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, od 1940 roku walczył w 3 Dywizji Piechoty we Francji. W Wielkiej Brytanii przydzielony został do 2 Batalionu 1 Brygady Strzelców. W 1943 roku zaprzysiężony na członka Armii Krajowej. W konspiracji wyszkolony na członka elitarnej formacji Cichociemnych, którzy brali udział w akcjach specjalnych. Całe swoje życie był wierny dewizie Wywalcz Polsce wolność lub zgiń. W kwietniu 1944 roku, ramach operacji „Weller II” został zrzucony w okolice Krakowa. Poległ bohaterską śmiercią podczas walki z Niemcami 8 maja 1944 roku w Łęgu pod Krakowem. Ciało jego spoczywa we wspólnej mogile na cmentarzu w Luborzycy. Ppor. ”Golf” odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Każdy bohater zasługuje na naszą pamięć, a poświęcenie i determinacja w dążeniu do celu niech będą dla nas przykładem bezwarunkowego patriotyzmu.

Małgorzata Stec
Foto. B. Kuciakowski