Newsy

Quo vadis musica sacra?

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W czwartek 14.12.2017 r. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Quo vadis musica sacra?, której organizatorem był ks. dr Lucjan Dyka, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i wykładowca muzyki w WSD w Rzeszowie.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 8:30. Jako pierwszy zabrał głos ks. Rektor Paweł Pietrusiak, który powitał przybyłych gości. Następnie przemówił bp Jan Wątroba, obejmujący tę inicjatywę swoim honorowym patronatem. Biskup rzeszowski poprowadził także modlitwę na rozpoczęcie konferencji.

Swoje referaty wygłosiło czterech prelegentów. Jako pierwszy wystąpił ks. dr Mariusz Białkowski z Poznania. Jego wykład dotyczył chorału gregoriańskiego jako fundamentu śpiewu, muzyki Kościoła. Wystąpienie nosiło tytuł: De non praetereunte cantu gregoriano. Śpiew gregoriański ostoją tradycji liturgiczno-muzycznej Kościoła.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Joachim Waloszek z Opola. Przywołał kontekst teologiczny i liturgiczny muzyki kościelnej w prelekcji – Dlaczego muzyka w Eucharystii?

Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber wykładający w Warszawie i Poznaniu, interpretując nową Instrukcję Episkopatu Polski o muzyce kościelnej – Drogi i bezdroża muzyki liturgicznej w Polsce w świetle nowej Instrukcji Episkopatu Polski.

Ostatni z prelegentów ks. prof. dr hab. Andrzej Zając z Tarnowa, założyciel i długoletni dyrygent chóru „Pueri Cantores Tarnovienses” podjął temat Czy tylko śpiewanie? Próba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościelnych zespołów śpiewaczych.

Kolejne prelekcje były od siebie oddzielone występami kwartetu smyczkowego pod kierunkiem ks. Juliana Wybrańca w składzie: Laura Pacześniak, Małgorzata Wybraniec, Kornelia Ignas, ks. Julian Wybraniec. Podczas Konferencji miało miejsce także prawykonanie utworu Rosa Mystica na kwartet smyczkowy, który skomponowała specjalnie na tę okazję Anna Maria Huszcza.

Konferencja zakończyła się ok. godz. 12:30, słowem podsumowania i modlitwą poprowadzoną przez organizatora wydarzenia ks. Lucjana Dykę.