Newsy

Światło z Betlejem na Podkarpaciu

„W Tobie jest światło” – pod takim hasłem 17 grudnia 2017 r. w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Podkarpaciu i diecezji rzeszowskiej. W uroczystości uczestniczyło ok. 500 harcerzy i harcerek z Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

W bieżącym roku harcerze i harcerki zgromadzili się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. Msza św. rozpoczęła się o godz 15.15. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli: ks. harcmistrz Tomasz Latoszek – komendant Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku, ks. podharcmistrz Józef Obłój – kapelan Hufca ZHP w Jaśle, ks. Tomasz Szady – kapelan Hufca ZHP w Lubaczowie. Przebieg liturgii koordynował ks. Wojciech Środoń – duszpasterz harcerzy diecezji rzeszowskiej. Na początku Eucharystii harcmistrz Mariusz Bezdzietny – komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP – przekazał świecę z betlejemskim światłem bp. Edwardowi Białogłowskiemu.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Kaznodzieja mówił o m.in. symbolice światła. Biskup Białogłowski nawiązywał do Ewangelii o świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie, gdzie czytamy, iż Jan przyszedł, aby zaświadczyć o światłości („Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości” – J 1, 8) i tegorocznego hasła akcji Betlejemskie Światło Pokoju – „W Tobie jest światło”.

Na zakończenie Eucharystii bp Edward Białogłowski przekazał światło z Betlejem Jerzemu Cyprysiowi – przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bogdanowi Romaniukowi – wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicielom służb mundurowych. Światło odebrali także harcerze z poszczególnych chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. To właśnie oni zadbają, aby sztafeta z betlejemskim światłem objęła jak najszerszą grupę osób i instytucji.

Po Mszy św. harcerze i harcerki uczestniczyli w gawędzie i „ogniobraniu”.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja organizowana przez skautów i harcerzy. W tym roku po hasłem „W Tobie jest światło”. Akcję zapoczątkowali skauci w Austrii w 1986 r. Światełko przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze św. Stefana przekazywane jest skautom i harcerzom z sąsiednich krajów, następnie trafia do najdalszych zakątków Europy. W Polsce akcję od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. (tn)

 

Zdjęcia: www.podkarpacka.zhp.pl