Newsy

Wprowadzenie do katechumenatu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

“CZUWAJCIE!” – te słowa usłyszał cały Kościół rozpoczynając kolejny Adwent w swoim życiu. Bardzo szczególnie zabrzmiały one w ustach bp. Jana Wątroby, gdy kierował je do trójki katechumenów, którzy w pierwszą niedzielę Adwentu (03.12.2017 r.) zostali włączeni do tego szczególnego grona wybranych. Zebrani w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Rzeszowie-Białej wraz ze wspólnotą parafialną i jej pasterzami oraz zaproszonymi gośćmi, byliśmy świadkami jak Bóg przyprowadza do siebie i z troską oddaje pod opiekę Kościoła tych, którzy szczerym sercem szukają wiary i miłości Ojca. “To Bóg was znalazł…” – podkreślił bp Jan zwracając się do katechumenów.

Obrzęd włączenia do katechumenatu zawiera wiele pięknych znaków, które ukazują istotę
i cel tego wydarzenia tak wyjątkowego dla trójki kandydatów, ale również dla wszystkich zebranych na tej Liturgii. Rozpoczęła się ona u wejścia do kościoła. Oczekujących tam kandydatów powitał Biskup, a pytając ich o co proszą Kościół Boży otrzymał głośną odpowiedź – o WIARĘ, która daje ŻYCIE WIECZNE! Naznaczeni znakiem krzyża na czole, uszach, oczach, ustach, sercu i barkach katechumeni wyruszyli w drogę po ŻYCIE – już nie sami, lecz umocnieni łaską Bożą i wsparci modlitwą całego Kościoła, o którą też usilnie prosił ks. Tomasz Bać – proboszcz miejscowej wspólnoty, oraz odpowiedzialny wraz z ks. Wiesławem Rafaczem za Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych. Katechumeni otrzymali krzyż i księgę Pisma Świętego, by droga do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej była dla nich szczególnym czasem poznawania Jezusa Chrystusa i umacniania głębokiej z Nim relacji.

“On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa”. – niech te słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, które słyszeliśmy podczas Liturgii, prowadzą i umacniają naszych katechumenów w drodze do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii, o które już niedługo będą prosić, ale przede wszystkim niech będą światłem na całe życie ku Niebu dla nich i dla nas.

Prosimy o modlitwę za naszych katechumenów.

s. Ewa Bielecka OV