Newsy

Zakończył się Diecezjalny Kongres Trzeźwości

„Na nic nam się nie przyda wolność zewnętrzna jeśli stracimy wolność wewnętrzną” – mówił bp Tadeusz Bronakowski na Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości w Rzeszowie 9 grudnia 2017 r. Uczestnicy spotkali się pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu, odpowiedzialności rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Kongres rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Rocha w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy łomżyński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Mszę św. koncelebrował bp Jan Wątroba i ponad 20 księży – głównie diecezjalni i dekanalni duszpasterze trzeźwości. W homilii bp Bronakowski mówił m.in. o źle rozumianej wolności, która znosi wszelkiego rodzaju ograniczenia, także w odniesieniu do spożywania alkoholu. Zniekształcona i zmanipulowana wolność jest przyczyną tragedii wielu osób, rodzin i społeczeństw.

Druga część kongresu odbyła się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym przy ul. Witolda w Rzeszowie. Kongres prowadzili Konrad i Magdalena Zbroccy. Zebranych przywitał ks. Grzegorz Kot – diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Bp Wątroba w słowach wprowadzenia nawiązał do Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie we wrześniu br. Do kongresu w Warszawie nawiązywał również hymn Narodowego Kongresu Trzeźwości z refrenem: „Trzeźwość Narodu to wielkie zadanie; W naszych wysiłkach błogosław nam, Panie!” wykonany przez zespół „Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia”.

Uczestnicy rzeszowskiego kongresu wysłuchali pięciu wystąpień: „Jaka rodzina szkołą trzeźwości?” ks. dra Przemysława Drąga – dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski; „Wsparcie osób z rodzin dysfunkcyjnych. Model referencyjny” ks. prof. dra hab. Grzegorza Poloka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; „Niebezpieczne w skutkach picie alkoholu przez kobiety. Terapia uzależnień kobiet” Barbary Łukasik – dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie; „Promocja alkoholu źródłem ryzykownych zachowań” Joanny Ferenc-Bar – kierownika sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie; „Polityka Samorządu Województwa wobec problemów alkoholowych” Jerzego Jęczmienionki i Łukasza Kosiby – dyrektora i kierownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Po przerwie obiadowej zebrani uczestniczyli w debacie panelowej, którą prowadził ks. Jakub Nagi – doktorant na Wydziale Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na pytania uczestników odpowiadali (kolejność zgodna z zajmowanym miejscem od lewej strony): ks. Jan Szczupak – wikariusz biskupi ds. społecznych, ks. Grzegorz Kot, bp Tadeusz Bronakowski, ks. Przemysław Drąg, ks. Grzegorz Polok, Joanna Ferenc-Bar i Łukasz Kosiba. Pytania dotyczyły m.in. regulacji prawnych związanych z ograniczeniem dostępu do alkoholu, reklam alkoholu oraz nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. (tn)

Zdjęcia – tn