Święci

“Apostoł narodów” – Nawrócenie św. Pawła – 25.01.

Wpisany przez red.

O tym Apostole można pisać wiele, bo jego życie jest niezwykle barwne, naznaczone wieloma zwrotami w tym, tym najważniejszym, zmieniającym całkowicie jego życie – spotkaniem z Jezusem.

Szaweł pochodził z Tarsu. Jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich (Dz 9,1). To nie jedyne słowa w Biblii wskazujące, że Szaweł prześladował Kościół Chrystusowy. Czytamy o nim także we fragmencie dotyczącym ukamienowania Szczepana, gdy wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem (Dz 7,58).

Kim był Szaweł? Był obywatelem rzymskim, pochodził z bardzo tradycyjnej rodziny, to ta gorliwość dotycząca szczerzenia tradycji sprawiła, że około 25-go roku życia stał się zagorzałym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Od tej pory prześladował wierzących w Chrystusa. Około 35 r. wyruszył w podróż do Damaszku. Ta podróż diametralnie odmieniła jego życie. Jak opisują Dzieje Apostolskie, zbliżając się do Damaszku olśniła go jasność z nieba i usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz. Powiedział: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić (Dz 9, 4-6). To spotkanie z Jezusem odmieniło zupełnie jego życie. Od tej pory nazywany jest Pawłem, na świadectwo rozpoczęcia nowego życia i nawrócenia.

Co dalej działo się ze św. Pawłem? Paweł zaczął nauczać. W swoim życiu odbył trzy podróże misyjne. Jak policzono, podczas swoich podróży, przeszedł pieszo ponad 30 000km. Przebywał także kilka razy w więzieniu, ale nawet tam nie traci czasu, ale naucza o Chrystusie. Jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do kanonu Pisma świętego. Zginął śmiercią męczeńską, poprzez ścięcie mieczem w 67 roku (w tym samym roku co św. Piotr).

Św. Paweł nie przypadkowo został nazwany Apostołem narodów. Po swoim nawróceniu odważnie głosił Ewangelię odbywając podróże do wielu krajów Europy i Azji Mniejszej. Nawet uwięzienie czy prześladowania nie spowodowały utraty nadziei czy zapału w ewangelizowaniu. Mimo, że nie chodził z Jezusem i nie był jednym z dwunastu Apostołów stał się gorliwym wyznawcą Pana, aż po męczeńską śmierć.

Św. Paweł uczy nas gorliwości. On sam mówi: Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk (Flp 1,21). I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa (Flp 3,8). Można bez wahania powiedzieć, że Paweł ukochał Jezusa, aż do takiego stopnia, że nie widział poza Nim żadnej wartości. Apostoł i historia jego nawrócenia wskazuje nam, że wszystko jest łaską, a człowiek zawsze może wrócić do Boga, zejść z drogi grzechu. Święty Paweł uczy nas także całkowitego zaufania Bogu i wdzięczności. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (Tes 5, 17-22).

Święty Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. Jest patronem licznych zakonów, Rzymu, Poznania, Rygi i diecezji gliwickiej, producentów namiotów, marynarzy, powroźników, tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy. Wspomnienie nawrócenia św. Pawła obchodzimy 25 stycznia.

Chwalebny święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

Magdalena Maraj

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg