Komunikaty Kurii

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Wpisany przez red.

Rzeszów, 27 stycznia 2018 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

W związku z procesem dotyczącym kapłana inkardynowanego do diecezji rzeszowskiej Kuria Diecezjalna w Rzeszowie oświadcza, że po ujawieniu zdarzeń, które są przedmiotem oskarżenia została natychmiast wszczęta procedura przewidziana przez normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i odpowiednie procedury Konferencji Episkopatu Polski.
Natychmiast po ujawnieniu zdarzeń, które są przedmiotem procedur karnych, ww. kapłan został zawieszony w funkcjach duszpasterskich.
Kanoniczne postępowanie zostanie sfinalizowane po zakończeniu państwowego procesu karnego.

ks. Tomasz Nowak
rzecznik prasowy
Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie