Newsy

„Do szopy hej pasterze, do szopy bo tam cud…”

Wpisany przez red.

Wcielając w życie treść cytowanej kolędy słuchacze i słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej i Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w dniu 13 stycznia 2018 r. przybyli do Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a, aby wziąć udział w „opłatku”.

Na początku spotkali się z Jezusem w osobie JE Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, który wyraził swoje uznanie zebranym za podejmowaną przez nich biblijną formację duchową i intelektualną, złożył im życzenia wielu łask Bożych od Nowonarodzonej Dzieciny: radości, miłości, zdrowia oraz sił do kontynuacji podejmowanych zbożnych dzieł. Słuchacze i słuchaczki ze swej strony złożyli Księdzu Biskupowi zarówno życzenia opłatkowe jak i imieninowe: światła i mocy Ducha Świętego, sił duchowych i fizycznych oraz radości będącej owocem pracy duszpasterskiej. Po błogosławieństwie przez Księdza Biskupa opłatków nastąpiły: wzajemne składanie życzeń, kolędowanie oraz mała agapa.

W drugiej części „opłatka” jego uczestnicy spotkali się z Jezusem w formie wykładu ks. prof. Piotra Mierzwy, który mówił o niektórych Bożonarodzeniowych tradycjach w odniesieniu do Pisma Świętego. W bardzo ciekawy sposób, zaprezentował teologię stwierdzeń: „nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie…”, „rąbek z głowy zdjęła, w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła…” „Tam Maryja Boga-Syna porodziła, Położyła go we żłobie”, oraz teologię „wołu i osła”.

Na zakończenie „opłatka” miało miejsce spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Mszę św. celebrował oraz kazanie wygłosił opiekun w/w grup ks. dr Marek Dzik. Zachęcał do kontynuacji podejmowanej formacji biblijnej oraz dawania świadectwa o Jezusie i Jego miłości wobec wszystkich napotykanych ludzi.
Podczas całego spotkania opłatkowego panowała bardzo miła atmosfera, która spowodowała, że wszyscy jego uczestnicy czuli się jedną wielką rodziną Bożą gromadzącą się przy żłobku Jezusa.

Ks. M. Dzik