Newsy

Godzinki o Męce Pana Jezusa

Wpisany przez Kuria Diecezjalna

Są one w naszej rzeszowskiej diecezji dość często śpiewane. W mojej rodzinnej parafii pw. Świętej Anny w Niewodnej wprowadził je po II wojnie światowej pewien misjonarz z Krakowa, być może bernardyn. Do dziś wierni przechowują stare, drukowane na maszynie do pisania, pożółkłe teksty tych Godzinek. Są one śpiewane w okresie Wielkiego Postu przed pierwszą (prymarią) poranną niedzielną Mszą Świętą, a także w Wielkim Tygodniu.
Godzinki o Męce Pana Jezusa trudno znaleźć w śpiewnikach kościelnych. Spotkałem je tylko w jednym zbiorze modlitw i pieśni, bez nut, przeznaczonym dla pielgrzymów pt. „Na dróżkach Kalwarii Pacławskiej” w opracowaniu O. Damiana Synowca, franciszkanina, wydanym w przez oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej w 1983 roku. Ale od czego mądre korzystanie z internetu! I tak oto tekst i melodię Godzinek można dziś znaleźć na stronie internetowej OO. Bernardynów, bowiem według tradycji klasztoru tego zgromadzenia w Leżajsku śpiewamy je w naszej rzeszowskiej diecezji.
Godzinki o Męce Pańskiej wywodzą się z modlitwy brewiarzowej, z Liturgii godzin, z małych officjów, są utrzymane w konwencji poezji ludowej. Tradycja ich śpiewania wywodzi się prawdopodobnie z XVI wieku. W poszczególnych „godzinach”, czyli częściach tego nabożeństwa rozważa się: pojmanie Jezusa w Ogrójcu, sąd u Piłata, biczowanie i cierniem ukoronowanie, drogę krzyżową, ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu. Opierają się one na łacińskim nabożeństwie „Horae Sancte Crucis”.
Obok Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, są Godzinki o Męce Pana Jezusa nabożeństwem o przejmującym i głębokim w swym wyrazie religijnym, duchowym charakterze, zarazem pełnym prostoty i ujmującego piękna. Warto je upowszechniać – dla pogłębienia naszej wiary, chrześcijańskiej tradycji, dla przyszłych pokoleń, dla głębszego zrozumienia i pełniejszego przez nas przeżywania Tajemnic Wielkiego Postu, a zwłaszcza Wielkiego Tygodnia.
A tak kończą się Godzinki o Męce Pana Jezusa: „Zbawicielu najdroższy, za nas umęczony, bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony”.

Andrzej Szypuła