Newsy

Konferencja naukowa: “Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2)”

Wpisany przez red.

Zapraszamy na Konferencję naukową “Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2)”, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w piątek, 23 lutego  br. Konferencja będzie poprzedzona Mszą św. u OO. Bernardynów o godz. 8.00.

Szanowni Państwo Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, znajdują się pedagogiczne wskazania: Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych oraz Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Wiele środowisk, zaangażowanych w pracę z młodzieżą, z troską przyjęło Ministerialne stanowisko. Współczesny rozwój nowych technologii mobilizuje bowiem do podejmowania wielorakich inicjatyw, które wspierają wychowawczą rolę rodziny i szkoły. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw nie ogranicza się już do świata offline, ale poszerza się o nowe spektrum doświadczeń cyfrowego świata online. Choć człowiek jest ten sam i potrzebuje relacji, to jednak w obszarze cyberrzeczywistości nierzadko pozostaje sam, gubi się, a nawet pogrąża w nieznane dotąd uzależnienia. Pytanie – Jak wychowywać? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu przekazywania wartości; zachęca do podejmowania działań, które pomogą w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw, tym razem w świecie cyfrowych mediów.
Propozycją wspierającą wychowanie jest kolejna konferencja naukowa, organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod hasłem: Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2). Akademickiej refleksji, towarzyszą praktyczne przykłady profilaktycznych działań, które służą młodzieży, rodzinom i szkole. Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
Organizatorzy