Newsy

Odkrycia archeologiczne w Bazylice Bernardynów

Podczas remontu posadzki w Bazylice Ojców Bernardynów Rzeszowie odkryto wejścia do dwóch nieznanych wcześniej krypt i odkopano pozostałości cmentarza z XVI wieku.

W 2017 r. rozpoczęły się prace remontowe posadzki w Bazyliki Ojców Bernardynów, która została zbudowana w latach 1610-1629 z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy i jego żony Zofii z Rzeszowskich. Kościół powstał w miejscu drewnianej świątyni z połowy XVI wieku, która z kolei zastąpiła kaplicę wybudowaną w miejscu objawienia Matki Bożej w 1513 r.

Na ślady drewnianego kościoła z XVI wieku i przylegającego do niego cmentarza natrafiono przy okazji trwających aktualnie remontów. Archeolodzy z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pod usuniętą posadzką odkryli pozostałości jam grobowych, które najprawdopodobniej należy wiązać z dawnym cmentarzem z XVI wieku.

Podczas prac archeolodzy odsłonili także dwie krypty. Wejście do jednej z krypt znajduje się tuż przed kaplicą z figurą Matki Bożej Rzeszowskiej, a do drugiej – przy wejściu do kaplicy Jezusa Cierpiącego (pod ołtarzem św. Franciszka z Asyżu). „Większa, ulokowana po południowej stronie transeptu, składa się z kilku pomieszczeń. Druga, mniejsza, położona po przeciwnej stronie, zawiera pozostałości kilku trumien, wypełnionych zapewne kośćmi” – mówi Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. „O ile eksploracja w przedsionku świątyni dostarczyła interesujących zabytków, między innymi fragmentów ceramiki, gwoździ, monet oraz kości, o tyle w przypadku krypt takich znalezisk na razie nie ma” – dodaje Dariusz Bobak.

Znajdujące się w kryptach szczątki ludzkie, a także pozostałości trumien i wyposażenia zmarłych, zostaną poddane dalszym analizom, które pozwolą określić między innymi wiek, płeć oraz kondycję fizyczną pochowanych osób.  Badania krypt być może pozwolą na powiązanie pochowanych osób z postaciami historycznymi, np. Mikołajem Spytkiem Ligęzą i jego żoną Zofią. (tn)

Zdjęcia – tn