Święci

Pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu – 6 lutego

Wpisany przez Admin

„Myślę, że skoro doszedłem do tej chwili, nikt z was nie będzie mnie podejrzewał o chęć przemilczenia prawdy. Dlatego oświadczam wam, ze nie ma innej drogi zbawienia poza tą, którą podążają chrześcijanie. Ponieważ ona uczy mnie wybaczać wrogom oraz wszystkim, co mnie skrzywdzili, dlatego z serca przebaczam królowi, a także wszystkim, którzy zadali mi śmierć i proszę ich, aby zechcieli przyjąć chrzest”. – św. Paweł Miki (słowa wypowiedziane podczas ukrzyżowania)
6 lutego Kościół wspomina św. Pawła Miki i towarzyszy – pierwszych męczenników Dalekiego Wschodu.

Papież Urban VIII w roku 1627 wyniósł ich do chwały błogosławionych, a Pius IX w 1862 roku – do chwały świętych. Ten sam papież także doprowadził do beatyfikacji innych 205 męczenników japońskich, którzy ponieśli śmierć w XVII wieku. W 1981 r. Papież Jan Paweł II, odwiedził miejsce męczeńskiej śmierci tych wielkich apostołów prawdy. Nazwał je wtedy wzgórzem zmartwychwstania.

Modlitwa:
Panie Boże, który jesteś największym spośród świętych i który przez krzyż wezwałeś św. Pawła Miki i jego towarzyszy do życia wiecznego, spraw, abyśmy za ich pośrednictwem uchowali się aż do śmierci w doskonałej wierności. Amen (za: H. Hoever, Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień, Olsztyn 1999, s. 39).

Historia pierwszych japońskich męczenników –

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-06a.php3

 

Natalia Janowiec