Newsy

„Jesteście potrzebne” – konferencja z okazji Dnia Kobiet

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego „geniuszu” w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości” – św. Jan Paweł II

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia Patronki Rolniczego Trudu w Tarnowcu wygłoszona zostanie konferencja pt. „Jesteście potrzebne”. Tematem przewodnim będzie rola kobiety we współczesnym społeczeństwie.
Spotkanie połączone zostanie wspólną modlitwą Eucharystyczną o godz. 7.00 i 18.00 w intencji kobiet.