Newsy

Konferencja naukowa z okazji XIV Narodowego Dnia Życia

Wpisany przez red.

23 marca, w piątek, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się Konferencja naukowa z okazji XIV Narodowego Dnia Życia pt. “Kochając młodzież, odpowiedzialnie wspieramy Rodzinę”. Szczegółowy program poniżej.

Słowo organizatorów:

Szanowni Państwo,
Ochrona rodziny, młodzieży i wartości związanych z Cywilizacją Życia, to zadanie nas wszystkich, któremu warto poświęcić swe siły na różnych po-lach społecznej aktywności. Przeświadczenie o bezcennym skarbie życia, o pięknie wieku młodzieńczego motywuje do działań, które łączą, wychowują i kształcą. W tym właśnie celu, wiele środowisk twórczych podjęło inicjatywę powiązaną z ogólnokrajowymi obchodami XIV Narodowego Dnia Życia.

W Rzeszowie, dnia 23 marca 2018 r., odbędzie się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego konferencja pod hasłem: „Kochając młodzież, odpowiedzialnie wspieramy Rodzinę”. Celem spotkania jest promocja wychowawczych postaw, dobrych praktyk, wspierających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych. Całość służy budowaniu przyjaznego środowiska wychowawczego dla młodzieży województwa podkarpackiego.

Do kogo kierowana jest konferencja? Do rodziców; nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz życia, młodzieży, wychowania i rodziny.
Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy