Newsy

Rozpoczął się czas spowiedzi wielkanocnych

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede Mną; kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napełnię światłem moim (Dz. 1725)
Życzenia jego [spowiednika] są życzeniami moimi.
(Dz. 331)

W diecezji rozpoczął się czas wielkanocnej spowiedzi i Komunii św. W wielu parafiach zaplanowano całodniowe i całonocne dyżury w konfesjonałach. Dzięki temu, każdy z wiernych będzie mógł skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, który jest szczególnie ważnym elementem przygotowującym człowieka do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Przygotowanie do Spowiedzi świętej kliknij tutaj.

Natalia Janowiec