Galerie 2018 Newsy

Wielkopostny Diecezjalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Brońcie świętości rodziny” (św. Jan Paweł II)

24 lutego b.r. – w drugą sobotę Wielkiego Postu – wspólnota SRK (przedstawiciele Kół z terenu diecezji oraz najliczniej reprezentowana grupa gorlicka) zgromadziła się na modlitewnym skupieniu oraz wyciszeniu, w celu pogłębienia swojej wiary. Spotkanie to rozpoczęło się w gorlickiej bazylice, koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem Ks. dr Przemysława Drąga – krajowego duszpasterza rodzin, z udziałem Ks. Mariana Raźnikiewicza – diecezjalnego asystenta SRK, Ks. Stanisława Ruszela – dziekana dekanatu gorlickiego oraz Ks. Wiesława Bednarza – proboszcza z Hermanowej. W konfesjonale pełnił dyżur Ks. Józef Buczyński – asystent Koła w Gorlicach.

Ks. Dziekan powitał zebranych w bazylice, której patronką jest Maryja Niepokalana. Jest Ona również Patronką miasta i rodzin. Podkreślił, że to SRK w dniu 27 czerwca 2016 roku – dniu ogłoszenia Maryi Niepokalanej Patronką miasta, złożyło na ołtarzu zobowiązanie nieustannej modlitwy za rodziny w pierwsze soboty miesiąca, która to modlitwa z wielką radością i pasją jest kontynuowana. Gorlice – to jedyne miasto w Polsce, którego patronką jest Matka Najświętsza – w tytule Niepokalanie Poczęta.

W czasie homilii Ks. Dziekan nawiązał do tematu Dnia Skupienia: „Zaangażowanie świeckich w głoszeniu Ewangelii Rodziny”, podkreślając ogromne znaczenie ewangelizacji rodziny poprzez samą rodzinę. Podawał konkretne tego przykłady – zaznaczając, że sama katecheza (oczywiście też potrzebna) nie wystarczy, aby ukształtować człowieka „Chrystusowego”. Liturgię uświetnił śpiew Odnowy w Duchu Świętych. Po Mszy świętej Ks. proboszcz w ciekawy sposób zaprezentował historię parafii i gorlickiej bazyliki. Pieśnią „Do Matki Bożej Gorlickiej” zakończyliśmy I część spotkania, które było następnie kontynuowane w Domu Katechetycznym. Rozpoczęliśmy ją symbolicznymi pieśniami: „Oto jest dzień” i „Barka”.

Zaproszony wykładowca – Ks. Przemysław Drąg swoje refleksje oparł o informacje dotyczące zwołanego przez Papieża Franciszka Synodu o rodzinie, który przebiegał dwuetapowo. Prelegent podkreślał, że nie ma lepszej drogi, niż przeżywanie małżeństwa zgodnie z zamysłem Bożym. Aby realizować swoją świętość, trzeba od siebie wymagać. Kościół winien być „latarnia morską”, z której trzeba korzystać. Następnie nawiązał do dokumentu posynodalnego – adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka AMORIS LAETITIA, zachęcając do analizy rozdziału IV, mówiącego o miłości małżeńskiej w oparciu o „Hymn o miłości” św. Pawła oraz rozdziału IX – mówiącego o duchowości małżeństwa i rodziny. Rozdział IX mówi też „mocno” o otwartości na życie w małżeństwie, podkreślając nierozerwalność jedności małżeńskiej i płodności, odwołując się do encykliki Humanae Vitae.

Ks. Marian Raźnikiewicz podkreślił w dyskusji, że fundamenty doktryny Kościoła na temat małżeństwa i rodziny powinny być niezmienne. Nie możemy zmniejszać wymagań etycznych i zmieniać doktryny Kościoła o nierozerwalności sakramentu małżeństwa.

Prezes SRK Diecezji Rzeszowskiej – poseł Kazimierz Gołojuch podziękował za organizacje Dnia Skupienia w Gorlicach. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i modlitwą. Bogu dziękujemy za te przeżycia duchowe i modlitewne, które dodają nam entuzjazmu wiary i radują z obecności wspólnoty.

Hasło Dnia Skupienia: „Brońcie świętości rodziny” mobilizuje nas do „boju” o rodzinę – Rodzinę Bogiem silną, czyli wierną Bogu i Jego przykazaniom, a także rodzinę silną Bożą miłością, czyli umacnianą łaską sakramentu małżeństwa, którego znaczenie podważa obecnie tak wielu młodych. Małżeństwo i rodzina ma przynieść szczęście na ziemi i w niebie czyli świętość. Dzisiaj świętość rodziny jest zagrożona. Czujemy się współodpowiedzialni za Kościół, w którym jest miejsce dla każdego z nas. Prawdziwe powołanie rodzin to „uświęcanie” świata, to GŁOSZENIE EWANGELII GŁÓWNIE ŚWIADECTWEM.

Marta Przewor