Newsy

Odsłonięcie obelisku katyńskiego w Tarnowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu odbyły się 14 kwietnia uroczystości patriotyczne z okazji 78. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dla utrwalenia jednych z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego narodu w pamięci przyszłych pokoleń odsłonięto pamiątkowy obelisk oraz zasadzono dąb. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., w czasie której okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Prałat Kazimierz Kaczor.

Modlitwa błogosławieństwa:
K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi. Twoja Święta Opatrzność rządzi
i kieruje światem, zaś Twoja odwieczna Mądrość wytycza dzieje ludów i narodów. Boże, nasz Ojcze, Ty dajesz nam życie, obdarzasz powołaniem, prowadzisz swoimi drogami i w czasie jedynie sobie znanym zabierasz nas z tej ziemi do wieczności.

Wejrzyj na nas zgromadzonych w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz w 8. rocznicę tragicznej śmierci naszych sióstr i braci, którzy na służbie ojczyzny zginęli pod Smoleńskiem, w drodze do Katynia.

Pobłogosław Boże, ten obelisk, postawiony jako znak naszej trwającej o nich pamięci, oraz wyraz naszej wdzięczności za wszystko, co przez lata czynili dla Ojczyzny, w tylu obszarach życia politycznego, wojskowego, społecznego, ekonomicznego, religijnego i kulturalnego. Niech ten obelisk, zasadzony dąb oraz ziemia z Katynia i Smoleńska przemawiają do przyszłych pokoleń.

Boże, zlej swoje błogosławieństwo na wszystkich, którzy będą zatrzymywać się i modlić w tym wyjątkowym miejscu. Niech to miejsce skłania przechodzących do zadumy, poucza czym jest ojczyzna w życiu człowieka, przywołuje nieprzemijające wartości, odnawia poczucie naszej jedności, uczy działania dla dobra wspólnego. Niech odchodzą stąd umocnieni duchowo i napełnieni nową nadzieją.

W dzisiejszą rocznicę, polecamy Tobie Boże wszystkich, którzy ponieśli śmierć w Katyniu i w tej tragicznej katastrofie i których groby znajdują się w tylu miejscach ojczyzny. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyjmie ich do swojego Królestwa. Za miłość do ziemskiej ojczyzny, niech wejdą do Ojczyzny wiecznej. Niech świeci im światłość wiekuista.

Boże, wejrzyj na tych, którzy stracili swoich bliskich i noszą w swoich sercach bolesną pamięć: pocieszaj płaczących i pogrążonych w smutku. Wejrzyj także na nas wszystkich i spraw, abyśmy mogli się radować spotkaniem z naszymi siostrami i braćmi w Twoim wiecznym domu, w domu Ojca. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, i który z Tobą żyje i króluje, na wieki wieków. W. Amen

Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar
ks. Grzegorz Wolan