Newsy

Sympozjum o wychowaniu do patriotyzmu

14 kwietnia 2018 r. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej zorganizował sympozjum poświęcone patriotyzmowi. Uczestnicy wysłuchali pięciu wykładów na temat różnych aspektów wychowania do patriotyzmu.

Sympozjum odbyło się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Mszy św. przed obradami przewodniczył bp dr Edward Białogłowski. W homilii bp Białogłowski mówił m.in. o patriotyzmie kard. Stefana Wyszyńskiego i jego wychowywaniu narodu do miłości wobec Ojczyzny.

Pierwszy wykład pt. „Rola wojska w wychowaniu do patriotyzmu dzieci i młodzieży” wygłosił płk dr inż. Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Prelegent wiele miejsca poświęcił klasom mundurowym działającym w około pięciuset szkołach w całej Polsce. Podkreślił, że celem takich klas jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, a także przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.

Ksiądz ppor. Michał Kollek, salezjanin, kapelan 21. Brygady Strzelców Podhalańskich mówił o „Patriotyzmie w wychowaniu prewencyjnym św. Jana Bosko”. Odnosząc się do trudnej sytuacji politycznej we Włoszech w czasie działalności ks. Bosko, prelegent przybliżył zebranym starania założyciela salezjanów, aby młodzież „wyrosła na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

O wychowaniu do patriotyzmu w harcerstwie mówił ks. Wojciech Środoń – diecezjalny duszpasterz harcerzy. Ksiądz Środoń podkreślił,  że formacja harcerska kładzie nacisk na dumę z własnego pochodzenia, uroczyste przeżywanie świąt i rocznic narodowych oraz krzewienie tradycji i zwyczajów.

Ksiądz dr Krzysztof Budzyń, referent Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, przedstawił wykład pt. „Patriotyzm wyzwaniem dla szkoły i katechezy”. Prelegent, przywołując różne oblicza patriotyzmu, mówił m.in. o potrzebie przełożenia idei patriotyzmu na praktykę. Jednym z przykładów takiego praktycznego działania jest zachęcanie do patriotyzmu gospodarczego.

Sympozjum zakończył wykład pt. „Patriotyzm jako zadanie w formacji narodu w ujęciu abpa Ignacego Tokarczuka” ks. dra Marka Winiarskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Ksiądz Winiarski przypomniał, że abp Tokarczuk, urodzony w 1918 r., doświadczył skrajnie różnych sytuacji politycznych w Polsce. Metropolita przemyski w każdych warunkach podkreślał potrzebę spójnego przekazywania wartości patriotycznych przez rodzinę, Kościół i szkołę. (tn)

Zdjęcia – tn