Newsy

Uczniowie z ZSTW w Trzcianie na Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

19 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. W tym roku motywem przewodnim tej edycji konkursu były: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Spośród ok 1000 uczestników z całej Polski 2 uczniów reprezentowało Zespoł Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie. Do grupy reprezentantów należał Adrian Orzech z Liceum Pożarniczego i Karol Gomółka z Technikum Weterynaryjnego.

Uczestnicy olimpiady po dotarciu na uczelnię mogli zarejestrowali się i dołączyli do grona uczestników etapu ogólnopolskiego. W samo południe, nastąpiło powitanie reprezentantów poszczególnych szkół i ich opiekunów oraz osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Oficjalnego otwarcia dokonał ks. dr hab. Marek Saj prof. UKSW i Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę prawa kanonicznego w życiu codziennym każdego człowieka. Krótko przybliżył także rys historyczny uczelni.

Test konkursowy składał się z szeregu pytań dotyczących zagadnień Kodeksu Prawa Kanonicznego z zakresu sakramentu małżeństwa i przeszkód uniemożliwiających zawarcie tego sakramentu. Po skończonym teście komisja konkursowa przystąpiła do poprawiania prac olimpijczyków, zaś wszyscy uczestnicy mogli w tym czasie wziąć udział w wykładzie wygłoszonym przez ks. dr. Jana Dohanlika- Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego na UKSW. W swojej prelekcji ks. Profesor omówił sakrament bierzmowania oraz kolejność przyjmowania sakramentów świętych w życiu każdego chrześcijanina. Były to rozważania kanoniczno- teologiczne z elementami katechetycznymi na temat kolejności przyjmowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz wieku przyjmowania tych sakramentów.

Bezpośrednio po prelekcji ks. Dohanlika rozpoczął się wykład promujący Wydział Prawniczy na UKSW. Przeprowadzili go przedstawiciele Studencko-Doktoranckiego Koło Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris. Wykład był doskonałą okazją do ukazania wielkiej roli jaką spełnia prawo w codziennym życiu. Zwrócono również uwagę na relacje interpersonalne jakie młodzi ludzie mogą budować poprzez wspólne studiowanie i przynależność do poszczególnych organizacji studenckich. Prezentacja ta była także doskonałą zachętą do podjęcia studiów kazuistycznych na Uniwersytecie. Ukazano także bardzo bogate zaplecze materialne i dydaktyczne Uczelni.

Na zakończenie komisja konkursowa ogłosiła wyniki i przyznała wyróżnienia. Konkurs został przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie, a wszyscy uczestnicy przygotowując się do udziału w tej Olimpiadzie musieli zapoznać się z szeregiem kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz licznymi artykułami i publikacjami zawiązanymi z tą tematyką. Zwycięzcą okazała się Julia Jankowiak, zaś 2 i 3 miejsce przyznano dla Kacpra Zapały i Elizy Stopyry. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i pożegnanie uczestników. Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dzięki współpracy przedstawicielowi ZSTW w Trzcianie i Studencko-Doktoranckiego Koło Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris.

Tekst: ks. Rafał Janas
Foto: Mariusz Baran i Bartłomiej Lipiński